HATYAI U ONLINE

Konnijwa Japan - คอนนิจิวะเจแปน - こんにちは。日本 -「Official MV」NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


conference

โปรดีโปรเด็ด มาทางนี้!! ต้นเดือนนี้มีโปรดี Admission Dek65 สมัคร + รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 1 - 5 ของเดือน รับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปเลยยย

ผลการเลือกตั้ง

ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ระบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตทุกท่าน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 2 ระบบ จึงถือว่าการลงทะเบียน เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรได้เสร็จสมบูรณ์ ลงทะเบียน

เรียนรัฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่

เรียนรัฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่ "อนาคตกว้างไกล ก้าวไปสู่ฝัน" คณะเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565 คณะรัฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่ กับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สมัครเรียน

รับสมัครนัหศึกษา65

ทุนการศึกษา ป.โท 10% ไม่จำกัดจำนวน รับทันที่หากสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ หมดเขต 7 กรกฎาคมนี้เท่านั้น ! สมัครเรียนออนไลน์

lifelong

เตรียมพบกับแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning Hatyai University แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทักษะผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “เราทุกคนคือผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต” เปิดการเรียนรู้ของคุณได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เป็นต้นไป https://lifelong.hu.ac.th/

คณะนิติศาสตร์กับทุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ

รอช้ากว่านี้ไม่ได้แล้ว ... หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์กับทุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ 19,500 บาท* สมัครเลยตอนนี้ถึง 31 พฤษภาคมนี้เท่านั้น! สมัครเรียนประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประเภททุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน (สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ) สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 13) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษา 1/2565 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง นโยบายการให้บริการและจัดสรรพื้นที่การใช้งาน Google workspace สำหรับบุคลากร นักศึกษา อาจารย์พิเศษ และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง รายวิชาที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอนในระบบ HU MOOC ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อ (สำรอง) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมรอบ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อ (สำรอง) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง วันปฏิบัติงานของบุคลากร (ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไป)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การยกเลิกสิทธิการใช้งาน HU Gmail สำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่ลาออกหรือพ้นสภาพ และอาจารย์พิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครทุนส่วนลด หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

CALENDARหลักสูตรอบรมสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

หลักสูตร "Lean Management"

ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

รายละเอียด

หลักสูตร "Lean Management"หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพงานด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC (Quality Control Circle)

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

รายละเอียด

หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพงานด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC (Quality Control Circle)หลักสูตร Business English Email Writing Skills

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

รายละเอียด

หลักสูตร Business English Email Writing Skillsเทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ (Train the Trainer to be Professional)

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

รายละเอียด

เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ (Train the Trainer to be Professional)ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

นางสาวนฤมล พรหมศิริ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มการศึกษา ระดับนานาชาติ จากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่