ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567


รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ตุลาคม 2566
กันยายน 2566
สิงหาคม 2566

Name list of the students who passed the undergraduate admission for the academic year 2024
October 2023
September 2023
August 2023