ดาวน์โหลดซีไอ


PowerPoint Templates

สำหรับใช้เป็นแม่แบบในการนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

Wallpaper

สำหรับใช้เป็นพื้นหลังหน้าจอคอมพิวเตอร์ มีให้เลือกใช้ 3 ขนาด สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของหน้าจอ

QR CODE

สำหรับใช้สแกนรหัสด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อเชื่อมโยงเข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย