เพลงประจำสถาบัน


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (Soul)
เล่นเพลง

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (Dance)
เล่นเพลง

เมืองหาดใหญ่
เล่นเพลง

อำลามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เล่นเพลง

มาร์ชมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เล่นเพลง

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยืนยง
เล่นเพลง

เพียงพอเหมือนพ่อทำ
เล่นเพลง

รำวงน้องพี่ขาวแดง
เล่นเพลง

ตะลุงรับขวัญลูกมะหาด
เล่นเพลง

15 ปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เล่นเพลง

สายใยนิติศาสตร์
เล่นเพลง

บริหารธุรกิจ
เล่นเพลง

บัณฑิตวิทยาลัย
เล่นเพลง

มาร์ชวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เล่นเพลง

เลือดนิเทศ
เล่นเพลง

วิมานสีชมพู
เล่นเพลง

สิงห์มะหาด
เล่นเพลง