พิธีสถาปนา/มอบใบอนุญาต


             พิธีสถาปนา ใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงวันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2540 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย นายมนตรี ด่านไพบูลย์ มอบใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้กับท่าน อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2540 ณ ห้องประชุมทบวงมหาวิทยาลัย พิธีสถาปนาจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2542 โดยมีประธานคือ นายชวน หลีกภัย ซึ่งดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
             นับจากวันแรกเมื่อปี 2540 ในชื่อวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ สถาบันแห่งนี้ไม่เคยหยุดพัฒนา มุ่งมั่นสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับประเทศ จนในวันนี้ได้รับการยกสถานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย แห่งการเรียนรู้และการและการวิจัยที่มี

             เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2546 ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบใบอนุญาตเปลี่ยนประเภท "วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่" เป็น "มหาวิทยาลัยหาดใหญ่" แก่ อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต โดย ศ.ร.ต.อ. วรเดช จันทรศร ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบใบอนุญาต

             โดยการนี้ มีแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกรรมการสภามหาวิทยลัยหาดใหญ่ ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมแสดงความยินดี