Download
สมัครกิจกรรม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
กำหนดการพิธีเปิดงาน

โครงการบรรยาย

Open House Hatyai U ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการติว

English for Future

   วิทยากร : คุณปกิต หงส์สิริวิไล
ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ
  
   เวลา 09.00 – 12.00 น.
   ห้องประชุม Blue Ocean
   อาคารคณะบริหารธุรกิจ

บรรยาย

“การสื่อสารแบบมี Skill”

   วิทยากร : คุณกรวิทย์ จันทร์พูล
นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT สงขลา
  
   เวลา 13.00-16.00 น.
   ห้อง U-Studio
   อาคาร U-Plaza

ติวนี้เพื่อน้อง.....ภาษาไทย

   วิทยากร : ผศ.ว่าที่ร้อยตรีหญิง จุฑาฎา เทพวรรณ
หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  
   เวลา 13.00 – 16.00 น.
   ห้องประชุม Blue Ocean
   อาคารคณะบริหารธุรกิจ

สมัครกิจกรรม

โครงการ StartUp MindSet คิดใหญ่ เริ่มไว

   วิทยากร : คุณธนกฤษณ์ เสริมสุขสัน "แคสเปอร์"
อุปนายกสมาคม (Thai Startup)
-กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมและวิจัย หอการค้าไทย
-ผู้ก่อตั้ง really Corporation
-ผู้เขียน หนังสือ "The Startup Mindset"
  
   เวลา 08.30 – 12.00 น.
   ห้องประชุม Blue Ocean
   อาคารคณะบริหารธุรกิจ

สมัครกิจกรรม

บรรยาย สนุกกับโซเชียล ไม่ให้เฉี่ยวคุก

ตอน วัยรุ่น วัยมันส์ กฎหมายกับการใช้สื่อโซเชียล
  
   เวลา 09.00 – 12.00 น.
   ห้อง 3506
   อาคารสุราษฎร์ธานี

สมัครกิจกรรม

โครงการแข่งขัน

Open House Hatyai U ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ

“Gen พันธุ์ใหม่กับรัฐบาลในฝัน”
ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

  
   เวลา 09.00 – 16.00 น.
   ห้องประชุมป่าตอง
   อาคารภูเก็ต

สมัครกิจกรรม

การแข่งขันสุนทรพจน์

“การศึกษาสร้างคน รวมพลังสร้างชาติ”

  
   เวลา 09.00-16.00 น.
   ห้อง U301
   อาคาร U-Plaza

สมัครกิจกรรม

โครงการ ประกวดคลิปวีดีโอ

Biz Idea Contest: เด็กพลิกแบรนด์

  
   เวลา 13.00 – 16.30 น.
   ห้อง Port De biz
   อาคารคณะบริหารธุรกิจ

สมัครกิจกรรม

การออกบูท

Open House Hatyai U ประจำปีการศึกษา 2566

ออกบูธ แสดงผลงานศิษย์เก่า และตอบคำถามชิงรางวัล และแนะนำหลักสูตร

   อาคารสุราษฎร์ธานี ชั้น 5
  
   เวลา 09.00-12.00 น.
   เวลา 13.00 -16.00 น.
   อาคารสุราษฎร์ธานี ชั้น 5

การแสดงศาลจำลอง การพิจารณาคดีในชั้นศาล(สืบคดี)

   ห้องศาลจำลอง
  
   เวลา 09.00-12.00 น.
   ห้องศาลจำลอง

กิจกรรมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ (AL IBM ENG)
- เล่นเกม แจกของรางวัล

  
   เวลา 09.00-16.00 น.
   อาคารภูเก็ต

สิงห์มะหาดท่องโลก เตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย แนะนำการเรียน และเส้นทางอาชีพสำหรับนักเรียนที่สนใจอยากจะเป็นนักรัฐศาสตร์

  
   เวลา 09.00-16.00 น.
   อาคารภูเก็ต

-แสดงผลงานของรุ่นพี่ IT ให้แก่นักเรียน ผู้เข้าร่วม
-การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ พื้นฐานเครื่องมือในการพัฒนา และการออกแบบ UI/UX
-การป้องกันอัคคีภัยและการจัดการสารเคมีอันตราย

   ห้อง The Unicorn
   ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  
   เวลา 09.00-16.00 น.
   อาคารสงขลา

HBS Side Walk

  
   เวลา 08.30-16.00 น.
   คณะบริหารธุรกิจ

Event : Comarts Creative Shadow
ตอน : นิเทศศาสตร์...ปักษ์ใต้บ้านเรา

   ห้อง U-Studio
  
   เวลา 10.30 น.
   เวลา 13.30 น.
   อาคาร U-Plaza

ชอบศิลป์ศาสตร์ แวะมาดู...ใครอยากเป็นครูยกมือขึ้น

  
   เวลา 09.00-16.00 น.
   ศูนย์กีฬาและลานกิจกรรมหน้าอาคาร 3

ติดต่อเรา

Open House Hatyai U ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

222 ถนนพลพิชัย - บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์

074-200-300-3
091-047-1906

e-Mail

pr@hu.ac.th

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 08:15AM - 16:30PM