ติดต่อเรา


หมายเหตุ : กรณีที่เดินทางมาเป็นหมู่เป็นคณะให้โทรติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 074-200300-3 ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อขอใช้บริการรถตู้ของมหาวิทยาลัย

สถานที่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
222 ถนนพลพิชัย - บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-200300-3 , 091-047-1906
โทรสาร : 0-7442-5467
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000587261

Hatyai University
222, Polpichai-Ban Phru Road, Kho Hong Sub-district, Hat Yai District, Songkhla, 90110 Thailand
TEL : 074-200300-3 , 091-047-1906
FAX : 0-7442-5467