แผนที่และเส้นทาง


คำแนะนำการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เดินทางมาจากสงขลา
             โดยสารโดยรถตู้ประจำทาง หาดใหญ่-สงขลา (อัตราค่าโดยสาร สายเก่า 27 บาท สายใหม่ 30 บาท) หรือ รถบัสประจำทางหาดใหญ่-สงขลา (อัตราค่าโดยสาร 15-20 บาท) ให้บอกพนักงานขับรถ ให้ส่งที่ ซอย 2 ราษฎร์อุทิศ หรือหน้าเรือนเพชรกระทะร้อน และเดินทางโดยรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) บอกคนขับรถว่าเดินทางไปมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อัตราค่าโดยสาร ประมาณคนละ 10 –20 บาทมาจากยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส
             โดยสารรถตู้ประจำทาง สายยะลา –หาดใหญ่ สายปัตตานี- หาดใหญ่ สายนราธิวาส - หาดใหญ่ มาลงขนส่งหาดใหญ่ หลังจากนั้นเดินทางต่อโดยรถสองแถวหลังคาสูง สีขาวหรือสีแดง ที่มีป้ายบอกว่าไปหาดใหญ่ใน , สนามบิน , โรงเรียน ญส. บอกคนขับรถหรือกดกริ่งลง หน้าโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยา (ญส.) (โรงเรียนอยู่ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่) และเดินทางต่อโดยรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) บอกคนขับรถว่าเดินทางไปมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อัตราค่าโดยสาร ประมาณคนละ 10 –20 บาท

มาจากนครศรีธรรมราช / พัทลุง / สุราษฎร์ธานี / ภูเก็ต / กระบี่ / ชุมพร / ระนอง / ตรัง / สตูล
             นั่งรถตู้ / รถทัวร์ มาลงตลาดเกษตร (คิวรถตู้ใหม่) จากนั้นเดินทางโดยรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) บอกคนขับรถว่าเดินทางไปมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อัตราค่าโดยสาร คนละ 10 –20 บาท

ในกรณีนั่งรถไฟ
             และเดินทางโดยรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) บอกพนักงานขับรถว่าเดินทางไปหน้าหอนาฬิกา จากนั้น ต่อรถอีกครั้งด้วยรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊กตุ๊ก) ที่มีป้ายมหาวิทยาลัย ให้บอกคนขับว่าเดินทางไปมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อัตราค่าโดยสาร คนละ 10 –20 บาท

หมายเหตุ : กรณีที่เดินทางมาเป็นหมู่เป็นคณะให้โทรติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 074-200300 ฝ่ายรับสมัครและกิจกรรมทางการตลาด เพื่อขอใช้บริการรถตู้ของมหาวิทยาลัย