วีดิโอแนะนำมหาวิทยาลัย


Presentation 20 anniversary Hatyai University

ทำเลที่ตั้ง
             เมืองหาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางของธุรกิจการค้า การคมนาคมและการศึกษาของภาคใต้ มีพื้นที่ และความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ทำให้วิทยาลัยมีโอกาส ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาชั้นนำใน ประเทศดังกล่าว และเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อผลิตบัณฑิตใน โลกไร้พรมแดนได้ดีที่สุด


ที่ตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
             มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชัย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บนเนื้อที่ 119 ไร่ 2 งาน 13.50 ตารางวา ห่างจากทางเข้าถนนเพชรเกษมไปตามถนนพลพิชัย ประมาณ 1 กม. ใกล้ที่ทำการประปาใหม่ ทางเข้า-ออก ด้านทิศเหนือติดกับโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยทางเข้าออกทางทิศใต้ด้านหน้ามหาวิทยาลัยติดกับถนน ทางหลวงเลี่ยงเมือง 4 ช่องจราจรสายหาดใหญ่ - จะนะ


สภาพแวดล้อม
             มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย จึงออกแบบสถานที่และอาคารเรียนให้มีความร่มรื่นใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุด โดยมุ่งหวังให้เป็น "University in the Park" นักศึกษาทุกคนจะได้รับบรรยากาศที่ร่มรื่น เขียวขจี และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา


ผังแม่บท โครงการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


อาคาร ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วย

- อาคาร1 สงขลา
- อาคาร 2 นราธิวาส
- อาคาร 3 สุราษฏร์ธานี
- ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา

- ศูนย์ประณีตศิลป์
- อาคารสโมสรนักศึกษา
- University Plaza
- สนามฟุตบอล

- สนามกีฬากลางแจ้ง
- สนามเทนนิส
- สวนสุขภาพ 14 จังหวัด