NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา

โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

lifelong

เตรียมพบกับแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning Hatyai University แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทักษะผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “เราทุกคนคือผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต”
https://lifelong.hu.ac.th/

เดิน-วิ่ง

ม.หาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #DEK67 แล้ววันนี้... ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2567 เลือกคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ แล้วมาเปลี่ยนความฝันให้เป็นมืออาชีพกันที่นี่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนจ้า สมัครเรียนออนไลน์

ผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี (ผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน)วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มูลนิธิทนายกองทัพธรรม

โครงการถวายความรู้เรื่องกฎหมายและวิชาการแก่พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด ประชาชน (ครั้งที่ 4) เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ (จำนวน 300 ที่นั่ง) วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

AMBASSADOR

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรทุกคนเข้าร่วม HU AMBASSADOR 2023 “The first Ultimate” พบกับการโชว์ศักยภาพนักศึกษาทุกคณะ การประกวดนักศึกษาต้นแบบ และคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2567

CALENDAR

ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากรผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่