ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ

             มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำหนดให้ครุยวิทยฐานะของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้

1. ครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิตตัวเสื้อเป็นเสื้อคลุมทำด้วยผ้าสีดำยาวเหนือข้อเท้าประมาณ 15 เซนติเมตร ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีจีบที่อก หลัง และไหล่แขนเสื้อยาวเหนือข้อมือประมาณ 10 เซนติเมตร ปลายแขนปล่อยมีพู่สีประจำ กลุ่มสาขาวิชา ระดับหน้าอก 1 คู่ผ้าคล้องคอทำด้วยกำมะหยี่สีน้ำเงิน มีขลิบสีประจำกลุ่มสาขาวิชากว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ด้านหลังผ้าคล้องคอปรากฎแถบสีน้ำเงินขาว แดง และมีขลิบสีประจำ กลุ่มสาขาวิชา มีแถบผ้าสีแดงประมาณ 3-5เซนติเมตร ระดับข้อศอกข้างละ 1 แถบ เข็มวิทยฐานะติดอยู่ด้านหน้าตรงกลางบนแถบกำมะหยี่สีน้ำเงินของผ้าคล้องคอ

2. ครุยวิทยฐานะสำหรับมหาบัณฑิตใช้แบบเดียวกับครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิต ยกเว้น ให้ติดแถบผ้าสีแดงกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ระดับศอก ข้างละ 2 แถบและติดแถบผ้าสีประจำกลุ่มสาขาวิชาตลอดแนวกลางตัวด้านหน้ามีพู่สีประจำกลุ่มสาขาวิชา ระดับหน้าอก 1 คู่ 4.ครุยวิทยฐานะสำหรับดุษฎีบัณฑิตใช้แบบเดียวกับครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิต ยกเว้น ให้ติดแถบผ้าสีแดงกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ระดับศอก ข้างละ 3 แถบและติดแถบผ้าสีประจำกลุ่มสาขาวิชาตลอดแนวกลางตัวด้านหน้ามีพู่สีประจำกลุ่มสาขาวิชา ระดับหน้าอก 1 คู่

3. ครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ใช้แบบเดียวกับครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิตแต่ผ้าคล้องคอเป็นผ้ากำมะหยี่สีน้ำเงิน ขาว แดงไม่มีขลิบสีประจำกลุ่มสาขาวิชา ให้ติดแถบกำมะหยี่สีแดงกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ระดับข้อศอก ข้างละ 4 แถบและติดแถบกำมะหยี่สีแดงตลอดแนวกลางตัวด้านหน้ามีพู่สีขาวระดับหน้าอก 1 คู่ สำหรับ ตำแหน่งกรรมสภาและมีสร้อยสังวาลรูปแบบเครื่องหมายมหาวิทยาลัยคล้องคอระดับหน้าอก เฉพาะตำแหน่งนายกสภาและอธิการบดี

4. เข็มวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะมีลักษณะเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5เซนติเมตร มีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง

5. การสวมครุยวิทยฐานะ 5.1 ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชายให้สวมครุยวิทยฐานะทับชุดนักศึกษาและผูกเนคไท สำหรับนักศึกษา หญิงให้สวมครุยวิทยฐานะทับชุดนักศึกษา
5.2 ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาชายให้สวมครุยวิทยฐานะทับเสื้อสูทและผูกเนคไทสำหรับนักศึกษาหญิงให้สวมครุยวิทยฐานะทับเสื้อขาวทรงสุภาพและกระโปรงสีดำ

6. สีประจำคณะ

 • สีน้ำเงิน เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สีขาวนวล เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
 • สีชมพู เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์
 • สีน้ำตาล เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโลยี
 • สีเขียว เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สีส้ม เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาตร์
 • สีเงิน เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชารัฐศาสตร์
 • สีม่วง เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • สีทอง เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
 • สีเทา เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สีขาวบริสุทธิ์ เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • สีเลือดหมู เป็นสีประจำกลุ่มสาขาวิชาวิศกรรมศาสตร์
 • สีเหลือง เป็นสีประจำกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์
 • สีเขียวมะกอก เป็นสีประจำกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7. โอกาสในการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง จะใช้ในโอกาสใดและมีเงื่อนไขอย่างไรให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย