ผลงานบุคลากร ปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นุษณา ณ พายัพ
ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
จาก "สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร" ประจำปีพุทธศักราช 2566


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมฯ
จาก "สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร" ประจำปีพุทธศักราช 2566


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ได้รับรางวัล ผู้มีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษาดีเด่น โดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
Hatyai University proudly congratulates Associate Professor Dr. Niran Chullasap, the Vice President for Special Affairs, receiving the Honorable Mention and Outstanding Educational Performance Award proposed by Association of Professional Development of Educational Administration of Thailand.


ผลงานนักศึกษา ปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนายสุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด
ได้รับทุนการศึกษา“สุรี บูรณธนิต” นักศึกษามีความสามารถด้านกีฬา
จาก "สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร" ประจำปีพุทธศักราช 2566


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และนักศึกษาในทีมที่ได้รับรางวัล"ชนะเลิศ" ประเภททีม นางสาวปาลิตา ลำปัง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ (INDEE) คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ในการนำเสนอ Start up Idea ชื่อ Chujai วัยเก๋า-แอพหางานสำหรับผู้สูงอายุ ได้รับเงินรางวัลจำนวนเงิน 15,000 บาท จากการเข้าร่วมค่าย "Chicken Run Camp Young Business Leaders For Sustainability And ESG 2023"


ขอแสดงความยินดีกับทีมกีฬาฟุตซอล ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 5 คน รายการ “Monster x เถ้าแก่น้อย ครั้งที่ 1” ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านควนดินแดง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ผลการแข่งขัน
- รอบแรก ชนะ ทีม น้องฮาน่า B 3 : 0
- รอบ 20 ทีม ชนะ ทีม น้องเฟรียร์ 4 : 0
- รอบ 8 ทีมสุดท้าย ชนะ ทีม มะพร้าวอ่อน 3 : 0
- รอบรองชนะเลิศ ชนะ ทีม ลัลลลิล By เกรียน FC 1 : 0
- รอบชิงชนะเลิศ ชนะ ทีม น้องจีโน่ 5 : 4 (เสมอในเวลา 0 : 0)


ขอแสดงความยินดีกับ นายสุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ตัวแทนนักกีฬายิมนาสติกจังหวัดสงขลา
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท บาร์เดี่ยว และบาร์คู่
- ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม

การแข่งขันยิมนาสติก กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”


ขอแสดงความยินดีกับ นายสุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ตัวแทนนักกีฬายิมนาสติกจังหวัดสงขลา
ที่สามารถคว้าเหรียญทอง การแข่งขันยิมนาสติก กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ประเภท บุคคลรวมอุปกรณ์


ขอแสดงความยินดี เริ่มต้นภาคการศึกษาใหม่ด้วยรางวัลระดับนานาชาติ นายอุยบุนไชย วานิตย์มาศ (แคสเปอร์) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (AL) วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัล “ผู้นำเสนอที่น่าประทับใจ” ในการแข่งขัน International Student Paper 2023
การแข่งขันนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับนานาชาติครั้งนี้ จัดโดย FORKOMASI ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของ 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำจาก 5 ประเทศ ได้แก่
- Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) ประเทศมาเลเซีย
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประเทศไทย
- Universitas Islam Bandung ประเทศอินโดนีเซีย
- Universitas Islam Bandung ประเทศอินโดนีเซีย
- MIT UNA ประเทศอินเดีย
- Universitas Islam Sultan Sharif Ali (Unissa) ประเทศบรูไน


ขอแสดงความยินดี นางสาวปรีดารัตน์ ปิ่นจินดา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นางสาวนิฮาฟีดา นิกวง นางสาวกูนาซีฟา กูเฮง และนางสาวศศิธร ปากบารา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาผู้ประกอบการฯ คณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร (Food Tech) จากการประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 การประกวดและนำเสนอผลงานโครงการแข่งขันผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ ในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ ได้การเข้าร่วมการแข่งขันภายใต้โครงการการแข่งขันผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ ณ มทร. ศรีวิชัย
ได้รับรางวัลชมเชยในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร (Food Tech) โดยมีสมาชิกในทีม
1. นางสาวกมลทิพย์ พรหมรุ่ง
2. นายณัฐดนัย วิจิตร
3. นางสาวเก็จมณี พลับพริ้ม
4. นางสาวฟาซือมา เจ๊ะนอ
อาจารย์ควบคุมทีมมี
อ.วรางคณา เทพนิมิตร และ อ.กุลธิรา แซ่โซว การประกวดและนำเสนอผลงานโครงการแข่งขันผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ ในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย (ทั้งหมด 239 ทีม)