การประชุมออนไลน์ด้วย Google Hangouts Meetการใช้ Google Appsการบันทึกเวลาปฎิบัติงาน ณ ที่พัก WFHแบบบันทึกการรายงานสุขภาพประจำสัปดาห์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ประกาศต่างๆ ที่เกียวกับ COVIDข้อแนะนำ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ WFHอื่นๆ