ประกาศผ่านคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564


ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี
เมษายน 2564
มีนาคม - เมษายน 2564
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564
มกราคม 2564
ธันวาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ตุลาคม 2563

Name list of the students who passed the undergraduate admission for the academic year 2021
April 2021
March through April 2021
February through March 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020

 ประกาศผ่านคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี
กันยายน 2563
สิงหาคม 2563
กรกฎาคม 2563
มิถุนายน 2563
เมษายน 2563
มีนาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มกราคม 2563
ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563
พฤศจิกายน 2562
พฤศจิกายน 2562
ตุลาคม 2562