สิทธิพิเศษ สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560

สิทธิพิเศษ!!! สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560

สมัครและรายงานตัว พร้อมรับอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ Digital Learning


รายละเอียด

การผลิตสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro

หลักสูตร “ศิลปะการพูดและนำเสนอในที่ชุมชน”

วันที่ 29-30 กันยายน 2560
เวลา 09.00 – 16.00 น.


หลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด

อบรมกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 1 อำเภอ 1 หลักสูตร ทุกพื้นที่

อบรมกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 1 อำเภอ 1 หลักสูตร ทุกพื้นที่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


รายละเอียด

ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ

ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ

ประเภททุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,500 บาท
(*ไม่รวมภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร)

รายละเอียด

พบกับระบบ share print ม.หาดใหญ่

พบกับระบบ share print
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

โดยบัตรน.ศ. Smart Purse
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cc.hu.ac.th
โทร 074-200300 ต่อ 319 , 106

รายละเอียด

สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รับสมัครงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyaichannel
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
innobiz
ปฏิทินฝึกอบรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หอเกียรติยศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่
ตรวจสอบวุฒิ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
U-Radio FM101.25 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่