•  
  •  
  •  
 
   
   
ลักขณา ดิษยะศริน (ตะเวทิกุล)
   
เมื่อเยาว์วัยของพี่หนู (อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน)
   
 
เนื่องจากพี่หนูกับดิฉันอายุห่างกันพอสมควรเพราะพี่หนูเป็นบุตรคนโต ดิฉันเป็นบุตรคนสุดท้องเรามีพี่น้องด้วยกัน 5 คนซึ่ง 2 คนได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เด็ก ๆ
แต่เนื่องจากพี่ชายคนกลางก็พึ่งเสียชีวิตไปไม่กี่ปี ดิฉันจึงได้สนิทกับพี่หนูมาก เพราะเรามีกันแค่ 2 คนเท่านั้น พี่หนูทำตัวเป็นพี่สาว และได้รักน้องไม่แพ้แม่คนหนึ่ง อย่างเช่นเดียวกัน ดิฉันถึงได้มีความผูกพันและรักพี่คนนี้มาก
 
เท่าที่จำความได้ ดิฉันยังไม่เข้าโรงเรียนเลย แต่พี่หนูเรียนระดับมัธยมแล้ว ดิฉันจำความได้ ช่วงที่พี่หนูเรียนมัธยม (โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา)
พี่หนูเป็นคนผอมมากแต่ขยันมาก ได้ช่วยเหลือแม่ทำงานเลี้ยงครอบครัว สิ่งที่ได้เห็นมาว่าพี่หนูต้องทำงานหนัก ทำให้มีความรักและผูกพันมากขึ้นไปอีก
   
เคล็ดลับที่ทำให้พี่หนูเป็นคนเก่งและมีความสำเร็จสูงสุด
   
 
แม้ว่าพี่หนูเรียนระดับปานกลาง แต่เป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกที่ดีมาก (Common sense) มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความ
อดทนทำงานเร็ว คิดเร็ว ทำเร็ว และมีประสบการณ์ในชีวิตสูงที่ได้ทำงานตั้งแต่เด็ก ทำให้สามารถสร้างบุคลิกของพี่หนูให้เป็นผู้นำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประสบ ความสำเร็จของพี่หนู
   
ความสามารถพิเศษที่ไม่มีใครเคยรับรู้
   
 
พี่หนูเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และศิลปะในตัว และมีรสนิยมสูง จะเห็นได้ว่าจากการทำกิจกรรมใหญ่ ๆ ในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในเรื่องของ
การแสดงเป็นที่ประทับใจ แม้กระทั่งการจัดภูมิทัศน์ในบริเวณมหาวิทยาลัย ก็มีความสวยงามและประทับใจแก่ผู้มาพบเห็น งานภูมิทัศน์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยเป็น ฝีมือของพี่หนู ซึ่งเป็นถึง ระดับผู้ก่อตั้งและประธานบอร์ดมหาวิทยาลัย จะไม่ลงมาทำงานนี้
   
ในด้านช่วยเหลือสังคม
   
 
พี่หนู เป็นผู้ให้ที่หาตัวจับยากได้มีตำแหน่งในสังคมมากมาย ทำงานด้วยความเสียสละ อดทน พี่หนูเคยดำรงตำแหน่งประธานสมาคมสตรีนักธุรกิจฯ
ได้เป็นผู้พิพากษาสมทบ และได้รับรางวัลทางสังคมอีกมากมาย ครั้งสุดท้าย ได้รับตำแหน่งคุณแม่ดีเด่น จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นอกจาก ตำแหน่งทางสังคมหลายตำแหน่งแล้ว กิจการต่างๆ ที่ทำอยู่ของพี่หนูทั้งระดับโรงเรียน ทั้งระดับ ปวส. ปวช. และมหาวิทยาลัย ได้ผลิตนักศึกษาที่มีความสามารถ จนได้รับรางวัลนับครั้งไม่ถ้วน จนกระทั่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงที่สุดในภาคใต้
   
บำรุงศาสนาและวัฒนธรรม
   
 
พี่หนูเป็นคนที่ชอบทำบุญ เป็นอาจารย์ในจังหวัดที่พระทุกองค์ ทุกวัด รู้จักเป็นอย่างดี เนื่องจากได้ร่วมกิจกรรมและทำบุญกับแทบทุกวัด ส่วนทางด้าน
วัฒนธรรมได้ส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอย่างเสมอต้นเสมอปลาย โดยจัดให้มีการแสดงวัฒนธรรมและดนตรีไทยเป็นประจำทุกปี เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาชม ตลอดเวลา
   
งานอดิเรก
 
พี่หนูเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ คิดว่าต้นไม้ที่ปลูกนับเป็นหลายพันต้นแล้ว ทั้งในมหาวิทยาลัย และในสวนผลไม้ที่พี่หนูมีอยู่หลายแห่งด้วยกัน ที่ประทับใจ
ที่สุดพี่หนูได้หาพันธุ์ไม้จากทุกจังหวัด ทั้งหมด 76 จังหวัด มาปลูกที่มหาวิทยาลัย คาดว่า อีก 5 ปีข้างหน้า ต้นไม้เหล่านี้จะเติบโต สวยงาม จะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับต้นไม้ไทยประจำ จังหวัดของประเทศ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มาเยี่ยมชม
 
ดิฉันภูมิใจในพี่สาวคนนี้ที่ได้ผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพมาเป็นเวลายาวนานและมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจแก่ตระกูลของเรา และ
คนภาคใต้และได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างสูงสุด ในวาระโอกาสพี่หนูครบรอบ 72 ปี ขอให้มีสุขภาพกายและใจแข็งแรง ทำประโยชน์ต่อสังคมตลอดไป
   
   
ด้วยรักและเคารพ
ลักขณา ดิษยะศริน (ตะเวทิกุล)