•  
  •  
  •  
 
   
   
ชีวิตผู้สานต่อตระกูลดิษยะศริน และผู้สร้างอาณาจักรการศึกษา
   
   
   
   
 
หากจะกล่าวถึงสถาบันการศึกษาเอกชน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เชื่อแน่ว่าโรงเรียนในเครือ "หาดใหญ่อำนวยวิทย์" คือชื่อสถาบันการศึกษา
ในอันดับต้น ๆ ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ในการที่จะส่งบุตรหลานให้อยู่ในความดูแล โดยมุ่งหวังที่จะเห็นความสำเร็จอย่างสูงสุดบนถนนสายการศึกษาเรียนรู้
 
จากการวางรากฐานการศึกษา ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสม ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 70 ปี ทำให้ระบบมาตรฐานและคุณภาพเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับภูมิภาค จนก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศ และเป็นที่รู้จักในระดับสากลเฉกเช่นที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้
 
ตระกูล "ดิษยะศริน"  ถือเป็นตระกูลแรกที่เข้ามาบุกเบิกและวางรากฐานการศึกษาเอกชน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยการก่อตั้งโรงเรียน
เอกชนแห่งแรกขึ้นในจังหวัดสงขลา ชื่อว่า "โรงเรียนหาดใหญ่วิทยา" โดยรองอำมาตย์ตรีคุณทวดดัด และคุณทวดเชย  ดิษยะศริน  ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2478
 
กระทั่งถึงปัจจุบัน สถาบันการศึกษาเอกชนในเครือ “หาดใหญ่อำนวยวิทย์” และ “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่” ได้เจริญเติบโตรุ่งเรืองสืบมา จนเรียกได้
ว่าเป็นการศึกษาแบบครบวงจร มีการเปิดการเรียน การสอนในทุกระดับนับตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงมหาบัณฑิต และจะมีดุษฎีบัณฑิตในอนาคตอันใกล้นี้
 
เสาหลักสำคัญซึ่งเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของวงศ์ตระกูล และเป็นผู้นำพาให้สถาบันการศึกษาเอกชนแห่งนี้ เจริญรุดหน้าก้าวไปจนประสบความสำเร็จ
อย่างสูงยิ่งก็คือ ท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้ซึ่งมีจิตวิญญาณ แห่งความเป็นครู มืออาชีพ และเป็น นักบริหารที่มากด้วยประสบการณ์ในด้านการบริหารการศึกษา ตลอดระยะเวลา 50 ปี