•  
  •  
  •  
 
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดอาคารศูนย์ประณีตศิลป์
และทรงปลูกต้นมะหาด ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2550
เวลา 17.30 - 17.50 น.
ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่