•  
  •  
  •  
 
บทกวี "เป็นครูและเป็นแม่" โดย คุณมนตรี ศรียงค์