•  
  •  
  •  
 
   
   
แม่…ของเรา่
   
" ท่านอาจารย์ประณีตเป็นหญิงเหล็กที่เป็นมากกว่าครู
ก็เพราะว่าทุกวันนี้ ท่านไม่เคยยอมแพ้
มีปัญหาอุปสรรคอะไร
ท่านสามารถเอาชนะและอดทนได้ทุกเรื่อง
ท่านมีความอดทนจนสามารถประสบผลสำเร็จ
และก็เป็นมากกว่าครูและคุณแม่
หมายความว่าท่านไม่ใช่ให้เฉพาะลูกศิษย์หรือว่าลูก ๆ เท่านั้น
แต่ท่านทำทุกอย่างเพื่อคนอื่น ๆ ด้วย เพื่อสังคมด้วย "
 
ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 72 ปีของแม่ เป็นโอกาสดีที่เราได้บันทึกความทรงจำและความรู้สึกที่มีกับคุณแม่ เรื่องผลงานและคุณงามความดีของ
คุณแม่น่าจะเป็นที่ประจักษ์แล้ว แต่ในความเป็น "แม่" จากความรู้สึกของลูกชายคนสุดท้องของแม่นั้น มีอะไรหลาย ๆ อย่างที่ผมอยากเล่าให้ท่านได้อ่านกัน
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของแม่
 
ทุกคนที่รู้จักแม่ คงทราบดีว่า แม่เป็นคนขยัน ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย นอกจากความขยันแล้ว ลักษณะส่วนตัวของแม่ ที่แตกต่างจาก
คนทั่ว ๆ ไป คือ ความอดทน อดกลั้น ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคใด ๆ ในชีวิตที่แม่ประสบตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน แม่มีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ ดังนั้นถ้าเปรียบแม่ เป็น "หญิงเหล็ก" ก็คงได้ ท่านเจ้าคุณพระราชวรธรรมโกศล อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เคยพูดถึงแม่ให้ผมฟังเมื่อครั้งผมบวชที่วัดชัยมงคลว่า "อาจารย์ประณีต ประสบความสำเร็จทุกวันนี้ด้วยขันติธรรม" ลูก ๆ ทุกคนควรจะนำไปเป็นตัวอย่างในการทำงานและใช้ชีวิตต่อไป
 
นอกจากนี้ แม่ยังเป็นคนที่มีความคิด “อนุรักษ์นิยมและหัวก้าวหน้า” ในคน ๆ เดียวกัน เช่นในเรื่องการดูแลนักเรียน นักศึกษาในเรื่องวินัย ความประพฤติ
และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ นั้น แม่จะให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้อยู่ในกรอบวัฒนธรรมไทย ในขณะเดียวกัน แม่ก็ยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางสังคมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบกับชีวิตของนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนามหาวิทยาลัย แม่จะสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องการลงทุนทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องสวัสดิการ และการพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง แม่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากลูก ๆ เสมอ หลาย ๆ ครั้งที่แม่อาจจะไม่เห็นด้วยในบางเรื่อง แต่แม่ก็เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยน แปลงและประเมินว่าสิ่งที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้น ท้ายสุดแล้ว ดีหรือไม่ดีต่อองค์กร
   
การห่วงใย ดูแลเอาใจใส่ลูก ตั้งแต่เล็กจนโต
 
แม่ห่วงใยดูแลลูกทุกคนตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน แม่จะคอยหาอาหารดี ๆ มาให้ลูก ๆ ได้รับประทานเป็นประจำ จนเรียก
ได้ว่า แม่เป็น "ผู้เนรมิตของอร่อยประจำบ้าน" ผมจำได้ว่า เมื่อตอนผมเป็นเด็ก ผมอยากรับประทานกระท้อน แต่หาไม่ได้ในหาดใหญ่ แม่ก็ตระเวนไปหาตามต่างอำเภอ เพื่อจะได้กระท้อนลูกใหญ่ ๆ อร่อย ๆ มาให้ผม นอกจากนี้ หากลูก ๆ ติดขัดเรื่องการเงินแม่ก็จะเป็นเหมือน "นายธนาคาร" ให้ลูก ๆ ใช้บริการได้เสมอ ๆ หรือหากมี ปัญหา เรื่องใด ๆ แม่ก็พร้อมที่จะเป็น "ที่ปรึกษาฟรีค่าบริการ" ช่วยคิดช่วยแก้ปัญหาให้พวกเราได้ทุกเมื่อ
   
การให้อิสระแก่ลูก
 
สิ่งสำคัญอีกเรื่องที่ทำให้ลูก ๆ มีความสุขคือ แม่ให้อิสระกับลูกในทุก ๆ เรื่อง ตั้งแต่เด็ก เราอยากเรียนหรือไม่เรียนอะไร แม่ก็ไม่เคยบังคับ ผมเป็นลูกที่
โชคดี เพราะแม่อนุญาตให้ผมไปเรียนที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเร็วกว่าพี่ ๆ ทุกคน เมื่อครั้งไปเรียนที่ต่างประเทศ แม่ก็ให้ผมเลือกเรียนสาขาและ มหาวิทยาลัยที่ผมต้องการ โดยไม่เคยบังคับหลังจากสำเร็จการศึกษา เราจะมาช่วยทำงานที่บ้านหรือไม่ แม่ก็ไม่เคยบังคับ และเมื่อผมจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิต ของผม แม่ก็ให้อิสระ เพราะรู้ว่าผมจะเลือกคนที่ดีที่สุด และเมื่ออ้อเข้ามาอยู่ในครอบครัว แม้จะเป็นระยะเวลาไม่นาน แม่ก็ให้ความรัก ความอบอุ่น และความห่วงใย เหมือนเป็นลูกแท้ ๆ ของแม่คนหนึ่ง
 
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูก ๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ล้วนแล้วมาจากความขยัน ความอดทนของแม่ทั้งบทบาทของแม่และครูที่ประเสริฐ ผมขอโอกาสนี้
กราบขอบพระคุณท่าน ที่เลี้ยงดูพวกเรามาอย่างดีที่สุด และคิดว่าลูก ๆ ทุกคนโชคดีที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่
 
ความดีงาม ความพิเศษของแม่จากความรู้สึกของผมนั้น ไม่สามารถที่จะสรุปได้สั้น ๆ ภายในกระดาษ A4 เพียง 1- 2 หน้าได้ อีกทั้งยังมีเรื่องเล่า
ความประทับใจของบุคคลต่าง ๆ และพี่ ๆ ที่มีต่อแม่อีกหลายเรื่องในหนังสือเล่มนี้ ผมจึงขอสรุปทิ้งท้าย โดยให้คำจำกัดความ "แม" ในความคิดของผมว่า เป็น "หญิงเหล็กที่เป็นมากกว่าครูและแม่"
 
ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาที่แม่ทำงานอย่างหนักมาตลอดแบบไม่มีวันหยุด ในโอกาสครบรอบวันเกิด 72 ปี ของแม่ ขอให้แม่มีความสุข มีความภาคภูมิใจ
ในผลงาน และความดีงามที่แม่ได้สร้างให้กับทุกคน ขอให้แม่ได้ให้รางวัลกับชีวิตหรือมีเวลาส่วนตัวที่แม่จะได้ทำอะไรที่แม่มีความสุขมากขึ้น เช่น การปลูกต้นไม้ การพบ ปะญาติหรือเพื่อนเก่า ๆ และขอให้แม่มีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อเป็นมิ่งขวัญและอยู่กับพวกเราไปนานแสนนาน
   
   
รักแม่ตลอดไป
 
กอด
 
อ้อ
ธารพรรษ สัตยารักษ์
 
วิชุนา สัตยารักษ์