•  
  •  
  •  
 
   
   
แด่ อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
   
วาระเจริญอายุ 6 รอบ
   
 
อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เป็นผู้ที่ผมนับถือ และชื่นชมมากคนหนึ่ง ตั้งแต่ผมได้รู้จักอาจารย์เมื่อผมดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน เมื่อ พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา ผมก็เห็นอาจารย์ประณีต ก้มหน้าก้มตาทำงาน ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด เพื่อการศึกษาของเยาวชนมาโดยตลอด จนเป็นที่นิยมเลื่อมใสของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ไม่เฉพาะแค่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เท่านั้น รวมตลอดไปทั่วภาคใต้ ด้วยซ้ำ
 
อาจารย์ประณีต ไม่เพียงแต่เป็นนักพัฒนาการศึกษาเท่านั้น ยังเป็นนักพัฒนาด้านอื่น ๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม คุณธรรม เพื่อคนใกล้ชิด ผู้ร่วม
งานและสังคม ด้านมนุษยสัมพันธ์ ความมีน้ำใจโอบอ้อมอารีจนเป็นที่รักเคารพนับถือของทุกคน ชีวิตของอาจารย์เป็นชีวิตที่งดงาม ผ่องแผ้ว ยิ่งนัก
 
ในวาระที่อาจารย์มีอายุครบ 6 รอบ เป็นชีวิตที่สมบูรณ์พรั่งพร้อมด้วยเกียรติยศ เกียรติคุณ ซึ่งจะเพิ่มทวียิ่ง ๆ ขึ้นไป ผมก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้โปรดดลบันดาลให้อาจารย์ เจริญสุข สมหวังดังตั้งใจ มีสุขภาพแข็งแรง เป็นกำลังสำคัญทางการศึกษาของชาติ และเป็นที่พึ่งอันมั่นคงของญาติ มิตร ผู้ร่วมงาน ตลอดไป
   
   
มงคล ศรีไพรวรรณ