NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


น้องๆ คนไหน อยากรู้จักคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์มากขึ้น มาร่วมทำความรู้จักคณะของเราได้ที่งาน Open House คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 นักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ. 2542 และนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขอเชิญชมการแสดงดนตรี
ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม และผู้เรียนหลักสูตรเรียนดนตรีบุคคลทั่วไป สถาบันดนตรี Pop Music Academy มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น G (โมบายโซน) ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่

น้อง ๆ โรงเรียนไหน
อยากมาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนแบบของจริง ม.หาดใหญ่จัดให้ ! โครงการ SIT IN HATYAI U (ทดลองเรียนฟรี! 1 วัน)
ลงทะเบียนเลย


ทุน DEK HU 63 จบสายไหน...ก็เรียนที่ม.หาดใหญ่ได้
เพียงสมัครและรายงานตัวในวันเดียวกัน สมัครเรียนเดี่ยว : รับทุนการศึกษา 10,000 บาท สมัครเรียนคู่ : รับทุนการศึกษา 12,000 บาท
สมัครเรียนออนไลน์


หลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ
ที่ออกแบบมาให้กับนักศึกษาที่ต้องการเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายกับทั้งภาครัฐและเอกชน
สมัครเรียนออนไลน์รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563

การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563

การมอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

การมอบทุนส่วนลด ประเภททุน Dek 63 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

อัตราค่าเล่าเรียนแบบแบ่งจ่าย ระดับปริญญาตรี สำหรับปีการศึกษา 2563

การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

CALENDAR

ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข และอาจารย์สินี กิตติชนม์วรกุล อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้นำเสนอผลงานวิจัยในชุดโครงการ "วิจัยใช้ประโยชน์" ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่