NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตร บัญชีบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ (ลำดับที่ 294 - 297/2560)

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตร บัญชีบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ (ลำดับที่ 291 - 293)

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ลำดับที่ 290/2560)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2561

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560, 2561

โครงการ CA GOT TALENT ตอน "ผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์" น้องๆ ม.ปลายหรือเทียบเท่า คนไหนที่อยากเป็นผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลองสมัครกันได้เลย ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Ca got talent ครั้งที่ 9

ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ ประเภททุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,500 บาท (*ไม่รวมภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร)

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่จะผ่อนผันทหาร

การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2560

CALENDAR

  • 05
    Dec
    วันหยุด วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อแห่งชาติ)


ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2 ปีซ้อน

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2 ปีซ้อน

รางวัลสหกิจศึกษาดาวรุ่ง ระดับประเทศ

รางวัลแผนธุรกิจ TMA Thailand Management Association 3 ปีซ้อน

ผลงานนักศึกษา

The Voice Thailand Season 3

ผลงานบุคลากร

ASEAN Community

CAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สตูดิโอทางนิเทศศาสตร์

สตูดิโอทางนิเทศศาสตร์

 ห้องซ้อมดนตรีไทยและห้องซ้อมดนตรีสากล

ห้องซ้อมดนตรีไทยและห้องซ้อมดนตรีสากล