มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 l โทรศัพท์ 074-200-300-3 , 091-047-1906 e-Mail : pr@hu.ac.th
© 2016 Hatyai University, All Rights Reserved