NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ม.หาดใหญ่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2/2561
1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2561 *สมัครและรายงานตัวในวันเดียวกัน รับทุนการศึกษา 5,000 บาท
สมัครเรียนออนไลน์

The Future is Now !
ขอเชิญสถาบันของท่านเข้าร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี ม.หาดใหญ่ พร้อมที่จะเตรียมคนรุ่นใหม่ให้ก้าวทันอนาคตไปด้วยกัน
รายละเอียดรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กรณีผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2561

การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

การมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

การมอบทุนการศึกษา ประเภททุน Dek 62 หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

CALENDAR

  • 19
    ก.ย.
    ประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 18/2561

ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2 ปีซ้อน

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2 ปีซ้อน

รางวัลสหกิจศึกษาดาวรุ่ง ระดับประเทศ

รางวัลแผนธุรกิจ TMA Thailand Management Association 3 ปีซ้อน

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข และอาจารย์สินี กิตติชนม์วรกุล อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้นำเสนอผลงานวิจัยในชุดโครงการ "วิจัยใช้ประโยชน์" ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมด

ผลงานนักศึกษา The Voice Thailand Season 3


ผลงานบุคลากร ASEAN Community

ผลงานนักศึกษา/บุคลากรทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สตูดิโอทางนิเทศศาสตร์

สตูดิโอทางนิเทศศาสตร์

 ห้องซ้อมดนตรีไทยและห้องซ้อมดนตรีสากล

ห้องซ้อมดนตรีไทยและห้องซ้อมดนตรีสากล