NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
สมัครเรียน


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
- สมัครและรายงานตัวในวันเดียวกัน รับทุนการศึกษา 3,000 บาท
สมัครเรียนออนไลน์คลิก
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9
บรรยายพิเศษโดยท่านวิทยากร ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
รายละเอียดโครงการ เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่
เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 6 "ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายทุนการศึกษา : ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงวันนัดส่งเอกสารยื่นกู้ เทอม 1/2561 สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน (นักศึกษาที่เรียนอยู่ ม.หาดใหญ่เเล้วเเต่เลื่อนชั้นปีเป็น ปี2, ปี3, ปี4 เเละปี5 )

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 1/2561 ระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน 2561 (ลำดับที่ 122 - 132)

ประกาศ การขอทรานสคริปรับรองกิจกรรมนักศึกษาสามารถยื่นใบคำร้อง ได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560, 2561

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

CALENDAR

  • 20
    มิ.ย.
    กิจกรรม Ignite Show by Hatyai U ครั้งที่ 4


  • 21
    มิ.ย.
    กิจกรรมตลาดนัด U-Plaza สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ คณะบริหารธุรกิจ
ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2 ปีซ้อน

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2 ปีซ้อน

รางวัลสหกิจศึกษาดาวรุ่ง ระดับประเทศ

รางวัลแผนธุรกิจ TMA Thailand Management Association 3 ปีซ้อน

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข และอาจารย์สินี กิตติชนม์วรกุล อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้นำเสนอผลงานวิจัยในชุดโครงการ "วิจัยใช้ประโยชน์" ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมด

ผลงานนักศึกษา The Voice Thailand Season 3


ผลงานบุคลากร ASEAN Community

ผลงานนักศึกษา/บุคลากรทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สตูดิโอทางนิเทศศาสตร์

สตูดิโอทางนิเทศศาสตร์

 ห้องซ้อมดนตรีไทยและห้องซ้อมดนตรีสากล

ห้องซ้อมดนตรีไทยและห้องซ้อมดนตรีสากล