NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หากคุณคือคนที่ใช่ และอยากร่วมงานกับเรา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คลิกดูตำแหน่งงาน

น้อง ๆ โรงเรียนไหน
อยากมาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนแบบของจริง ม.หาดใหญ่จัดให้ ! โครงการ SIT IN HATYAI U (ทดลองเรียนฟรี! 1 วัน)
ลงทะเบียนเลย

ทุน DEK HU 63 จบสายไหน...ก็เรียนที่ม.หาดใหญ่ได้
เพียงสมัครและรายงานตัวในวันเดียวกัน สมัครเรียนเดี่ยว : รับทุนการศึกษา 10,000 บาท สมัครเรียนคู่ : รับทุนการศึกษา 12,000 บาท
สมัครเรียนออนไลน์

วารสารศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รับพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เป็นศาสตร์ด้านศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียด

หลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ
ที่ออกแบบมาให้กับนักศึกษาที่ต้องการเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายกับทั้งภาครัฐและเอกชน
สมัครเรียนออนไลน์

จบสายไหน...ก็เรียนได้
#Dek63 ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา 12,000 บาท เพียงสมัครและรายงานตัวในวันเดียวกัน
>> ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2562
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สมัครเรียนรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

การมอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

การมอบทุนส่วนลด ประเภททุน Dek 63 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

อัตราค่าเล่าเรียนแบบแบ่งจ่าย ระดับปริญญาตรี สำหรับปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

CALENDAR

  • 14
    ต.ค.
    วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข และอาจารย์สินี กิตติชนม์วรกุล อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้นำเสนอผลงานวิจัยในชุดโครงการ "วิจัยใช้ประโยชน์" ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่