ม.หาดใหญ่ มุ่งสู่ Digital University

สิทธิพิเศษ!!! สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 สมัครและรายงานตัว ได้รับ Acer Chromebook R11 Touchscreen

รายละเอียด

"Ignite Show by Hatyai U"


เชิญชวนบุคลากรทุกท่าน ร่วมกับฟังประเด็นความรู้ดีๆ จากเหล่า Igniter ในรายการ Ignite Show by Hatyai U วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียด

การสัมมนาการตลาด เรื่อง การส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพจีน

วันที่ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง U- 301 อาคาร U plaza มหาวิทยาลัยวิทยาลัยหาดใหญ่

กำหนดการ

โรงเรียนบัณฑิตพิชชาลัย เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในภาคใต้

ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเกี่ยวกับมุมมองและความประทับใจกับโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

รายละเอียด

Application Date: Now - 3 November 2016

Testing / Date: 13 November 2016
Time: 8.30 a.m. - 11.30 a.m.
Place: U204,U Plaza Building,Hatyai University

รายละเอียด

หลักสูตร “การประยุกต์ใช้กฎหมายแรงงานเพื่อประสิทธิผลในการบริหารงาน”(ภาคกรณีศึกษา)

วันที่ 14-15 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.

หลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด


โครงการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25 (ภายในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 และประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

โครงการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25 (สถานประกอบการต่างจังหวัด)