NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


๘๐ปี ครูของครู...ครูผู้ให้ วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ และอาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายละเอียด

โครงการคีตะลีลานาฏยกรรม ครั้งที่ 4 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30-16.00 น. ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
กำหนดการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสโมสร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น.
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง
ลงคะแนนเสียงรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 1/2561 ระหว่างวันที่ 16-31 มีนาคม 2561 (ลำดับที่ 102 - 112)

ประกาศ การขอทรานสคริปรับรองกิจกรรมนักศึกษาสามารถยื่นใบคำร้อง ได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560, 2561

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ลำดับที่ 055/2561)

CALENDAR

 • 29
  เม.ย.
  -
  14
  พ.ค.
  อาจารย์ที่ปรึกษา ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ e-Service
ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2 ปีซ้อน

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2 ปีซ้อน

รางวัลสหกิจศึกษาดาวรุ่ง ระดับประเทศ

รางวัลแผนธุรกิจ TMA Thailand Management Association 3 ปีซ้อน

ผลงานนักศึกษา

The Voice Thailand Season 3

ผลงานบุคลากร

ASEAN Community


ผลงานโรงเรียนในเครือ

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2 ปีซ้อน

สาขาการตลาด น.ส.นันท์นิชา ฉัฐพิพัฒน์ น.ส.ปุณณิศา นนท์ทอง คว้ารางวัลเหรียญเงิน ทองม้วนอาหญิง รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560

อำนวยวิทย์ เหรียญรางวัล รวม 60 เหรียญ

อำนวยวิทย์ เหรียญรางวัล รวม 60 เหรียญ การแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 32CAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สตูดิโอทางนิเทศศาสตร์

สตูดิโอทางนิเทศศาสตร์

 ห้องซ้อมดนตรีไทยและห้องซ้อมดนตรีสากล

ห้องซ้อมดนตรีไทยและห้องซ้อมดนตรีสากล