มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์ ของนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ให้ความช่วยเหลือโดยการมอบ HU Net Sim ความเร็ว 4Mbps เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด (True) เป็นระยะเวลา 3 เดือน (นับจากวันเปิดใช้สิทธิ์) เป็นจำนวน 200 สิทธิ์ (1 คนต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น)

  2. ผู้ได้รับสิทธิ์ HU Net Sim ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1. เป็นนักศึกษาปัจจุบันที่ลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
    2.2. ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ตามแบบสำรวจความต้องการ True Net Sim เพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์
    2.3. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ได้ทางหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.hu.ac.th และ eMail ของนักศึกษา หลังจากวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
    2.4. นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์สามารถกดรับ Sim Code ได้ในระบบ iStudent ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

วิธีการรับ HU Net Sim
  1. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ได้ทางหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.hu.ac.th และ eMail ของนักศึกษา

  2. นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์สามารถกดรับ Sim Code ได้ในระบบ iStudent ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

  3.นักศึกษาที่ได้รับ Sim Code และสามารถใช้สิทธิตามเงื่อนไข ดังนี้
     3.1 นักศึกษาที่ใช้ซิมเติมเงิน (จะต้องไม่ได้สมัครแพ็กเกจเสริมเป็น โปรอินเตอร์เน็ตแบบ Fair Use ไว้) สามารถ Active Code เพื่อใช้งานได้ทันที (ทั้งนี้นักศึกษาต้องเติมเงินเพื่อรักษาซิมหลักตามปกติ)
     3.2 นักศึกษาที่ใช้ซิมรายเดือน จะต้องไม่เป็น โปรโมชั่น Data Unlimited
     3.3 นักศึกษาที่ไม่ใช้ซิม True แบบเติมเงินหรือรายเดือน (ตามเงื่อนไขข้อที่ 3 (1) และ (2) ) สามารถรับซิมฟรีที่ Seven Eleven 1 บัตรประชาชนได้ 1 สิทธิ์ และ Active Code เพื่อใช้งาน

ขั้นตอนการ Active Code  อนึ่ง นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดทางหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ www.hu.ac.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักศึกมา (SOS) โทรศัพท์ 074-200300 ต่อ 395-7 หรือ ผ่านทาง Line@ HU Central Library : https://lin.ee/1Vkedc5

ประกาศรายชื่อนักศึกษา!!รายชื่อนักศึกษาได้รับ HU Net Sim ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

รายชื่อนักศึกษาได้รับ HU Net Sim ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

รายชื่อนักศึกษาได้รับ HU Net Sim ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)รายละเอียดเพิ่มเติม!!1. โครงการนี้เหมาะสำหรับใคร
ตอบ นักศึกษาปัจจุบันที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2563 ที่มีปัญหาด้านอินเทอร์เน็ตที่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์


2. สามารถขอรับสิทธิได้ทางช่องทางใดบ้าง
ตอบ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิผ่าน https://forms.gle/h9BpmiXrHMJjnqSr6 ช่องทางเดียวเท่านั้น (จำนวนจำกัดเพียง 200 สิทธิ)


3. รูปแบบการรับ HU Sim มีกี่แบบ
ตอบ หลักจากนักศึกษาลงทะเบียนและได้รับสิทธิแล้วจะต้องกดรับ Sim Code ในระบบ iStudent แล้วสามารถนำไปใช้งาน ดังนี้

  (1) นักศึกษาที่ใช้ซิมเติมเงิน (จะต้องไม่ได้สมัครแพ็กเกจเสริมเป็น โปรอินเตอร์เน็ตแบบ Fair Use ไว้) สามารถ Active Code เพื่อใช้งานได้ทันที (ทั้งนี้นักศึกษาต้องเติมเงินเพื่อรักษาซิมหลักตามปกติ) และทำการ Active Code เพื่อใช้งาน

  (2) นักศึกษาที่ใช้ซิมรายเดือน จะต้องไม่เป็น โปรโมชั่น Data Unlimited และทำการ Active Code เพื่อใช้งาน

  (3) นักศึกษาที่ไม่ใช้ซิม True แบบเติมเงินหรือรายเดือน (ตามเงื่อนไขข้อที่ 3 (1) และ (2) ) สามารถรับซิมฟรีที่ Seven Eleven 1 บัตรประชาชนได้ 1 สิทธิ์ และทำการ Active Code เพื่อใช้งาน