มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์ ของนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ให้ความช่วยเหลือโดยการมอบ HU Net Sim ความเร็ว 4Mbps เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด (True) เป็นระยะเวลา 3 เดือน เป็นจำนวน 500 สิทธิ (1 คนต่อ 1 สิทธิเท่านั้น)

ผู้สมัครขอรับ HU Net Sim ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1. เป็นนักศึกษาปัจจุบันที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี
  2. เป็นนักศึกษาที่มีปัญหาด้านอินเทอร์เน็ตที่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์ โดยนักศึกษาที่กู้ยืมกองทุน กรอ. และ กยศ. จะได้รับสิทธิการช่วยเหลือก่อน
  3. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ ผ่าน Line@ HU Sim

วิธีการและขั้นตอนสมัครขอรับ HU Net Sim
  1. นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิผ่าน Line@ HU Sim
 
  จำนวนจำกัดเพียง 500 สิทธิเท่านั้น
 
  Line ID: 630ecnxf

 


  2. นักศึกษาตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ หลังจากวันที่ 3 พ.ค. 2563

  3. นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ ทำการยืนยันตัวตันการขอรับสิทธิผ่าน Line@ HU Sim เพื่อรับ Sim Code
 

  4. นักศึกษารับ Sim Code และสามารถใช้สิทธิตามเงื่อนไข ดังนี้
    4.1 นักศึกษาที่ใช้ซิม True แบบเติมเงิน (จะต้องไม่มีสมัครแพ็กเกจเน็ตเสริม) สามารถ Active Code เพื่อใช้งานได้ทันที (ทั้งนี้นักศึกษาต้องเติมเงินเพื่อรักษาซิมหลักตามปกติ)
    4.2 นักศึกษาที่ไม่ใช้ซิม True แบบเติมเงิน (ตามเงื่อนไขข้อที่ 4.1) สามารถรับซิมฟรีที่ Seven Eleven โดยใช้พอยด์แลก หรือ ขอรับซิมสามัญประจำบ้าน 1 บัตรประชาชนได้ 1 สิทธิ์ และ Active Code เพื่อใช้งาน

  นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดทางหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ www.hu.ac.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักศึกษา (SOS) โทรศัพท์ 074-200300 ต่อ 395-7

รายละเอียดเพิ่มเติม!!1. โครงการนี้เหมาะสำหรับใคร
ตอบ นักศึกษาปัจจุบันที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่มีปัญหาด้านอินเทอร์เน็ตที่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์ โดยนักศึกษาที่กู้ยืมกองทุน กรอ. และ กยศ. จะได้รับสิทธิการช่วยเหลือก่อน


2. สามารถขอรับสิทธิได้ทางช่องทางใดบ้าง
ตอบ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิผ่าน Line@ HU Sim ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2563 – 1 พฤษภาคม 2563 ช่องทางเดียวเท่านั้น (จำนวนจำกัดเพียง 500 สิทธิ)


3. รูปแบบการรับ HU Sim มีกี่แบบ
ตอบ หลักจากนักศึกษาลงทะเบียนและได้รับสิทธิแล้วจะต้องยืนยันการรับสิทธิผ่านทาง Line@ HU Sim และจะได้รับ Sim Code แล้วสามารถนำไปใช้งานได้ 2 แบบ ดังนี้
(1) นักศึกษาที่ใช้ซิม True แบบเติมเงิน (จะต้องไม่มีสมัครแพ็กเกจเน็ตเสริม) สามารถ Active Code เพื่อใช้งานได้ทันที (ทั้งนี้นักศึกษาต้องเติมเงินเพื่อรักษาซิมหลักตามปกติ)
(2) นักศึกษาที่ไม่ใช้ซิม True แบบเติมเงิน (ตามเงื่อนไขข้อที่ 4.1) สามารถรับซิมฟรีที่ Seven Eleven โดยใช้พอยด์แลก หรือ ขอรับซิมสามัญประจำบ้าน 1 บัตรประชาชนได้ 1 สิทธิ์ และ Active Code เพื่อใช้งาน


4. หากไม่ได้ใช้ซิมของ True สามารถรับสิทธิ ได้หรือไม่?
ตอบ ได้ โดยลงทะเบียนขอรับสิทธิตามขั้นตอน และหากผ่านการพิจารณาสามารถยืนยันการรับสิทธิผ่านทาง Line@ HU Sim และจะได้รับ Sim Code โดยสามารถไปขอรับซิม True ฟรีที่ Seven Eleven โดยใช้พอยด์แลก หรือ ขอรับซิมสามัญประจำบ้าน 1 บัตรประชาชนได้ 1 สิทธิ์ และ Active Code เพื่อใช้งาน


5. ต้องรอนานไหม? กว่าจะได้ใช้อินเตอร์เน็ต
ตอบ นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ หลังจากวันที่ 3 พ.ค. 2563 และนำไป Active Code ตามเงื่อนไข สามารถใช้งานได้ทันที


**นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดทางหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ www.hu.ac.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักศึกษา (SOS) โทรศัพท์ 074-200300 ต่อ 395-7