รางวัลระดับสถาบัน ปี 2557

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับการคัดเลือกจากการประกวด Wharton-QS Stars Reimagine Education Awards 2014
ให้เป็นหนึ่งในผู้ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษากว่า 400 สถาบันทั่วโลก ให้เข้าร่วมนำเสนอแผนการศึกษายุคใหม่ภายใต้ชื่อ The Free World Model ณ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (University of Pennsylvania) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2557

ผลงานบุคลากร ปี 2557

ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลหงส์ทอง "คนไทยตัวอย่าง" โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2558
จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)

ผลงานนักศึกษา ปี 2557

นายวัชระพงศ์ แดงกลิ่น เจ้าหน้าที่ศูนย์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ม.หาดใหญ่
ได้รับรางวัลคนพิการตัวอย่าง ในงานคนพิการสากล จังหวัดสงขลา ประจำปี 2558


นายสิทธิชัย ศรีษะ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ นักกรีฑาวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย
และนายทนงศักดิ์ ลิ่มเนียว นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ นักกรีฑาวิ่ง 800 เมตร ชาย
ผ่านคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเชี่ยน 2014 ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 9 -21 ธันวาคม 2557 ณ เมืองปาเล็มบัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย


นายพศวัต เกตศรัทธา น.ส.ธนิชภรณ์ พลายเพชร และ น.ส.อารีรัตน์ ไชยสุวรรณ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้ายจากทั่วประเทศ ในการแข่งขันโครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ในชื่อผลงาน " พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพเทศบาลคลองแห ด้านการ พัฒนาองค์กรและต่อยอดผลิตภัณฑ์ "
จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์


นางสาวนฤมล เอ่งฉ้วน นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับโล่รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2557 ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)


นางสาวอนัญลักษณ์ หอมพรหม นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการ PSU ลูกทุ่งคอนเทส 2014
ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


นางสาวอนัญลักษณ์ หอมพรหม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ม.หาดใหญ่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรายการ ไดอาน่าลูกทุ่งฟรีสไตล์ ณ ศูนย์การค้าไดอาน่า หาดใหญ่


นายบัณฑิต มากศักดาหาญ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดนตรี การประกวดการประพันธ์เพลง “คุณค่าไทย สู่บทเพลงสมัยนิยม” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล


นายฐนกร จันทร์นวล นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
ผ่านคัดเลือกเป็น 1 ใน 60 คนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors 2014)


นางสาวเครือทิพย์ กระจ่างโพธ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
ผ่านเข้ารอบ Blind Audition ในการแข่งขันรายการ The Voice Thailand # 3


นายธนภัทร ศรีกระจ่าง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ผ่านคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 คนคุณภาพระดับประเทศ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ พิราบน้อบยูนิเซฟ
ณ โรงแรมไมค์การ์เด้น จ.ชลบุร


นักศึกษาทีมรากแก้ว ม.หาดใหญ่ (คณะรัฐศาสตร์)
ได้รับรางวัลผลโหวตคะแนนสูงสุด 1 ใน 3 โครงการที่น่าสนใจ จาก 21 สถาบันจากทั่วประเทศ ในการประกวดการจัดบอร์ดนำเสนอโครงการ "สิงห์มะหาดร่วมพัฒนาโหล๊ะหารโมเดล ตอนคืนบ้านให้ปลา" จัดโดยมูลนิธิรากแก้ว


Miss.Viola Jepchirchir Kimeli นักกรีฑา ม.หาดใหญ
ได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตร หญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์

ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


Miss.Viola Jephirchir Kimeli นักกรีฑา ม.หาดใหญ่ ได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตร หญิง Miss.Werkialem Shenu นักกรีฑา ม.หาดใหญ ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตร หญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


Mr.Enock Kigen นักกรีฑา ม.หาดใหญ่
ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตร ชาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


Mr.Enock kigen นักกรีฑา ม.หาดใหญ่ ได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันวิ่งวิบาก 3,000 เมตร ชาย
Mr.Nelson Kiptoo นักกรีฑา ม.หาดใหญ่ ได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันวิ่งวิบาก 3,000 เมตร ชาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


นายสิทธิชัย ศรีษะย์ นักกรีฑา ม.หาดใหญ่
ได้รับเหรียญทองจากการวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์
ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


Miss.Viola Jepchirchir Kimeli นักกรีฑา ม.หาดใหญ่
ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันวิ่ง 800 เมตร หญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


นายทนงศักดิ์ ลิ่มเนี่ยว นักกรีฑา ม.หาดใหญ่
ได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันวิ่ง 800 เมตร ชาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


Miss Viola Jepchirchir Kimeli และ Mr.Enock Kigen
ได้รับรางวัลนักกรีฑา ประเภทลู่ ชาย-หญิง ยอดเยี่ยม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์


ทีมนักกีฬาเปตองหญิง
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์


นางสาวกัตติกา อร่ามโชติ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากการแข่งขันเปตอง ประเภทมือยิงหญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์

Mr.Desta Fitsun Oglu
ได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตรชาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์


นายรณกฤต แก้วละเอียด นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ผ่านการคัดเลือก 1 ใน 60 คน โครงการสรรหา 'กุลบุตรและกุลธิดากาชาด' เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ


นายวัชระพงศ์ แดงกลิ่น เจ้าหน้าที่ศูนย์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ม.หาดใหญ่ ได้รับรางวัลคนพิการตัวอย่าง
และ นส.สุนิดา อาลีน๊ะ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูที่ดูแลคนพิการในครอบครัว ในงานคนพิการสากล จังหวัดสงขลา ประจำปี 2558


นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และคณะนิเทศศาสตร์
ทีม "อั๊ยย๊ะ หรอยชาด" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Marketing Plan Contest # 7 By AP Honda
- นางสาวนรินทร ณ รังษร  คณะบริหารธุรกิจ
- นางสาวกาญจนา ว่องคุณากร คณะบริหารธุรกิจ
- นางสาวอันนิซ มีนา คณะบริหารธุรกิจ
- นายแวดอยรูน แวอาแซ คณะบริหารธุรกิจ
- นางสาวสุภาภรณ์ วายุพักตร์ คณะบริหารธุรกิจ
- นายจิรวัฒน์ ยิ่งยง คณะบริหารธุรกิจ
- นางสาวอังคณา ส่งสิงห์ คณะบริหารธุรกิจ
- นายรณกฤต แก้วละเอียด คณะบริหารธุรกิจ

 


นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
ทีม" zoomer-x citing ซิ่งหลุดโลก" ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Marketing Plan Contest # 7 By AP Honda

- นายคณิศร เนติสุนทรชัย  คณะบริหารธุรกิจ
- นายปัญญากร ธีระวร คณะบริหารธุรกิจ
- นายพีรณัฐ ดีรอด คณะบริหารธุรกิจ
- นายเฉลิมชัย เมธาวัชรวงค์ คณะบริหารธุรกิจ
- นายอนุชิต ยืนยงศ์วิทยากุล  คณะบริหารธุรกิจ
- นายอัซมี แวะหยี คณะบริหารธุรกิจ
- นางสาวรุสไลดา เจ๊ะอูเซง คณะบริหารธุรกิจ


นายสมบูรณ์ อาจาริยะ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ม.หาดใหญ่
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน The Drum Competition of Thailand #overdrive DRUM FACTการประกวดการตีกลองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1


นายธนภัทร ศรีกระจ่าง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการ นักข่าวแห่งอนาคต ครั้งที่ 13 TrueVisions-BBC World News Future Journalist Award 2015


นายปรเมศวร์ บุญยัง นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบ 10 คน สุดท้าย ในการแข่งขัน โครงการ Cabling Contest 2015 “ สุดยอดสายสัญญาณ ปี 3 ”


นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด นางสาวกาญจนา ว่องคุณากร นางสาวอันนิซ มีนา และนางสาวเมธาวี เชิดวงศ์ตระกูล
ผ่านเข้าร่วมโครงการอบรมพิเศษ “นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 29 หรือ MARKETING TRAINEE #29 ”


โครงการสิงห์มะหาดอาสา ปันความรู้สู่เยาวชน ตอน SCG ให้น้อง

นายณัฐวุฒิ ชุมทอง
นางสาวซารีนา แวอุเซ็ง
นางสาวอามานี เด่นดารา นางสาวสุไรนี คนุงกากะ
นายภูมิพัฒน์ วุ่นซิ้ว นางสาวมุสบะห์ ดอเล๊าะ
นางสาวจุฑารัตน์ อังโชติพันธ์ นายราเชน พรหมรอด
นางสาวขนิษฐา ศรีอาหมัด นายเจนณรงค์ ประกอบ
นางสาวอนัญญา สุอินทร์ นายวัชรพงษ์ เพชรรัก
นายสมเด็จ นพรัตน์ นายอภิชาติ ยอดแก้ว
นายรัฐพงษ์ วรรณเต็ม นางสาวเมตตา ดงจันทร์
นางสาวนันทนา หงอสกุล นายสิทธิโชค แก้วพรหมลัด
นายพรประเสิรฐ พรหมโชติชัย  


โครงการสิงห์มะหาดพัฒนาชุมชนโหล๊ะหารโมเดล "ตอน คืนบ้านให้ปลา"

นางสาวเรนุกา กลิ่นกล้า นางสาวศุกร์ธยา ยาเลหลา
นายนฤเบศร์ โตะโซะ นายวุฒิชัย ตันน๊อต
นายปริญญา หมัดเด๊ะ นางสาวแวไซนะ อาแว
นายนฤร์พล ดำโอ นางสาวชมัยพร แก้วกำเนิด
นายเบญจมินทร กามะ  


นางสาวอนัญลักษณ์ หอมพรหม นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ม.หาดใหญ่
คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 1,000,000 บาท ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ในรายการกิ๊กดู๋...สงครามเพลงเงินล้าน ทางช่อง 7 สี


นายรณกฤต แก้วละเอียด นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ได้รับ รางวัลชมเชย นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557