ผลงานบุคลากร ปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เข้ารับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" (ด้านบริการวิชาการแก่สังคม) ประจำปี 2564
จัดโดย โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย วันที่ 5 มีนาคม 64 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร


ผลงานนักศึกษา ปี 2563

รางวัลชนะเลิศ Champion southern Thailand MICE Destination Marketing Contest 22nd August 2020
ทีม Singgorra Team - The City of Lions Singgorra
: นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (AL) และสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ควบคุมทีมโดย : อาจารย์ธิญาดา แก้วชนะ , อาจารย์ชาญวุฒิ ทองแกมแก้ว


รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นางสาวอภิวรรณ ยอดมงคล
รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์


รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นางเรวดี สุขชุม
รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์


รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายประชา แซ่เซ็น
รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น ระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์


รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายวันชนะ ชาโนเพ็ญศิริ
รางวัลชมเชย นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น ระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


โครงการประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษาปี 2020 SOCIAL RESPONSIBILITY หัวข้อ "นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ทำอะไรเพื่อสังคม?"
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
นักศึกษาสาขาสาธาณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากชื่อผลงาน “สละเพื่อเติมเต็ม เท่ากับสุขที่แท้จริง”


โครงการประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษาปี 2020 SOCIAL RESPONSIBILITY หัวข้อ "นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ทำอะไรเพื่อสังคม?"
- รางวัลชมเชย อันดับ 4
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากชื่อผลงาน “The Positive Energy”


นายสุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ คว้า 6 รางวัล จากการแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ ยิมนาสติกแอโรบิก และยิมนาสติกลีลา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับรางวัลดังนี้
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ยิมนาสติกศิลป์ ประเภท บุคคลรวมอุปกรณ์ รุ่นประชาชน
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ยิมนาสติกศิลป์ ประเภท อุปกรณ์ บาร์คู่ รุ่นประชาชน
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ยิมนาสติกศิลป์ ประเภท อุปกรณ์ บาร์เดี่ยว รุ่นประชาชน
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ยิมนาสติกศิลป์ ประเภท อุปกรณ์ ห่วง รุ่นประชาชน
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ยิมนาสติกศิลป์ ประเภท อุปกรณ์ ม้าหู รุ่นประชาชน
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ยิมนาสติกศิลป์ ประเภท ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ รุ่นประชาชน

การแข่งขันมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดี
นางสาวศิริวรรณ ยิ้มมงคล นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ รับรางวัลชมเชย
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอุดมศึกษา