ผลงานนักศึกษา ปี 2551

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดเขียนบทสารคดี 15 นาที รายการกระจกหกด้าน
1. รางวัลชนะเลิศ : นางสาวนิลญาดา ตู้จินดา
2. รางวัลชมเชย : นางสาวธิดารัตน์ ดิษฐอำไพ


นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ กลุ่ม Dream Team ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากการประกวดเขียนแผนประชาสัมพันธ์ "ให้ตา..ได้กุศล"
จัดโดยศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จากการเข้าร่วมแข่งขัน 82 ทีม จาก 16 สถาบันทั่วประเทศ
1. นางสาววิลาสินี แก้วพรหม
2. นางสาวนิภาดา การถาง
3. นางสาวกันต์กนิษฐ์ ทองร่วง


นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประเภท 4 กม. รายการเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 6 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
1. นายวัชรินทร์ แวกาจิ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
2. นางสาวมัลติกา รักขพันธ์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ


นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Microsoft Office Olypic 2008 ณ มหาิวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1. นายสุรศักดิ์ พิทักษ์สืบผล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Word 2003
2. นายกิตติศักดิ์ แซ่จู รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Excel 2003


นายวีระศักดิ์ แซ่หลี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 40 คน จากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ SINGHA BIZ COURSE ฝึกงานกับผู้บริหารบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด


นายวิพัฒน์ โสพิกุล นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ได้รับนักศึกษากองทุนฯ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2550 อันดับ 2 ในระดับภาคใต้


นายจิระพงค์ แก้วบัว และ นายเชิดพงศ์ จินดาสุวรรณ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันการตอบปัญหากฏหมายระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2551 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร จากทั้งหมด 36 ทีม ทั่วประเทศ


นายวัชรินทร์ แวกาจิ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันวิ่ง 800 เมตร ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันวิ่ง 1500 เมตร จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย หัวหมากเกมส์


นางสาวมัตติกา รักขพันธ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันวิ่ง 10000 เมตร จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย หัวหมากเกมส์


นางสาวกัลติกา อร่ามโชติ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาเปตอง จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย หัวหมากเกมส์


สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศ การจัดกิจกรรมรับน้องปลอดเหล้า ประจำปี 2551
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในจำนวน 110 สถาบันอุดมศึกษาทั้งประเทศ)


นักศึกษาชมรมดนตรีสากล วงทูพีช
ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าประกวดวงดนตรี ระดับอุดมศึกษา โครงการ University Academy contest


นักศึกษาชมรมดนตรีสากล
ผ่านรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมประกวดวงดนตรีรอบชิงชนะเลิศ โครงการ Cannon U-League 2008 ณ กรุงเทพมหานคร