ประกาศผ่านคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี
เมษายน 2561
มีนาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มกราคม 2561
พฤศจิกายน 2560
ตุลาคม 2560

Name list of the students who passed the entrance examination for Didyasarin International College
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
November 2017
October 2017

 

 ประกาศผ่านคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี
มกราคม 2561
พฤศจิกายน 2560
ตุลาคม 2560
มีนาคม 2560
มกราคม 2560
ตุลาคม 2559

Name list of the students who passed the entrance examination for Didyasarin International College
January 2018
November 2017
October 2017
March 2017
January 2017
October 2016