ประกาศผ่านคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี
มีนาคม 2560
มกราคม 2560
ตุลาคม 2559

Name list of the students who passed the entrance examination for Didyasarin International College
March 2017
January 2017
October 2016