ประกาศผ่านคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี
กรกฎาคม 2561
มิถุนายน 2561
พฤษภาคม 2561
เมษายน 2561
มีนาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มกราคม 2561
พฤศจิกายน 2560
ตุลาคม 2560

Name list of the students who passed the entrance examination for Didyasarin International College
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
November 2017
October 2017