ประกาศผ่านคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565


ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี
ธันวาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
ตุลาคม 2564

Name list of the students who passed the undergraduate admission for the academic year 2022
December 2021
November 2021
October 2021

 ประกาศผ่านคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564