ติดต่อสอบถาม

 

  • การเดินทางและการจอดรถ
  • แผนผังการจราจรและจอดรถ
การเดินทางและการจอดรถ ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารสถานที่ โทรศัพท์ : 0-7420-0311 เวลา 08.00 - 17.00 น.


คำแนะนำการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

   เดินทางมาจากสงขลา

  • โดยสารโดยรถตู้ประจำทาง หาดใหญ่-สงขลา (อัตราค่าโดยสาร สายเก่า 25 บาท สายใหม่ 30 บาท) หรือ รถบัสประจำทางหาดใหญ่-สงขลา (อัตราค่าโดยสาร 18 บาท) ให้บอกพนักงานขับรถ ให้ส่งที่ ซอย 2 ราษฎร์อุทิศ หรือหน้าเรือนเพชรกระทะร้อน และเดินทางโดยรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) บอกคนขับรถว่าเดินทางไปมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อัตราค่าโดยสาร ประมาณคนละ 10 –20 บาท

  •   มาจากยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส

  • โดยสารรถตู้ประจำทาง สายยะลา –หาดใหญ่ สายปัตตานี- หาดใหญ่ สายนราธิวาส - หาดใหญ่ มาลงขนส่งหาดใหญ่ หลังจากนั้นเดินทางต่อโดยรถสองแถวหลังคาสูง สีขาวหรือสีแดง ที่มีป้ายบอกว่าไปหาดใหญ่ใน , สนามบิน , โรงเรียน ญส. บอกคนขับรถหรือกดกริ่งลง หน้าโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยา (ญส.) (โรงเรียนอยู่ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่) และเดินทางต่อโดยรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) บอกคนขับรถว่าเดินทางไปมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อัตราค่าโดยสาร ประมาณคนละ 10 –20 บาท

  •    มาจากนครศรีธรรมราช / พัทลุง / สุราษฎร์ธานี / ภูเก็ต / กระบี่ / ชุมพร / ระนอง / ตรัง / สตูล

  • นั่งรถตู้ / รถทัวร์ มาลงตลาดเกษตร (คิวรถตู้ใหม่) จากนั้นเดินทางโดยรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) บอกคนขับรถว่าเดินทางไปมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อัตราค่าโดยสาร คนละ 10 –20 บาท

  •    ในกรณีนั่งรถไฟ

  • และเดินทางโดยรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) บอกพนักงานขับรถว่าเดินทางไปหน้าหอนาฬิกา จากนั้น ต่อรถอีกครั้งด้วยรถเล็ก (รถตุ๊กตุ๊ก) ที่มีป้ายมหาวิทยาลัย ให้บอกคนขับว่าเดินทางไปมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อัตราค่าโดยสาร คนละ 10 –20 บาท

  •