ข้อควรปฏิบัติ
ข้อควรปฏิบัติ สาหรับมหาบัณฑิตและบัณฑิตในการเข้ารับปริญญาบัตร
3
  ระเบียบการแต่งกายและข้อบังคับ

3
  รูปแบบและจังหวะการเดินเข้ารับการประทานปริญญาบัตร



การแต่งกายสำหรับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอก)
ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตชาย
 • สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทมหาวิทยาลัย สวมกางเกงสีกรมท่า สวมเสื้อสูทสีกรมท่าและสวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำและสวมครุยวิทยฐานะ
 • ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตหญิง
 • สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว สวมกระโปรงยาวคลุมเข่าสีกรมท่า สวมเสื้อสูทสีกรมท่า และสวมรองเท้าคัชชูสีดำคู่ที่จัดไว้สำหรับพิธี ส้นสูงไม่เกิน 3 นิ้ว และต้องสวมถุงน่องสีเนื้อแบบเรียบไม่มีลวดลายใด ๆ และสวมครุยวิทยฐานะ
 •  

  การแต่งกายสำหรับบัณฑิตชาย (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
 • ตัดผมทรงสุภาพ ยาวไม่เกินต้นคอ ไม่ทำสีผมให้ผิดธรรมชาติ
 • สวมชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว กางเกงสีดำโดยมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยและ เข็มขัดมหาวิทยาลัย สวมรองเท้าหนังสีดำไม่มีลวดลายหรือโลหะประดับ ถุงเท้าสีดำเท่านั้น

 • ** หมายเหตุ ข้าราชการทหารและตำรวจ สวมชุดเครื่องแบบปกติขาว งด กระบี่และถุงมือ **

   

  การแต่งกายสำหรับบัณฑิตหญิง (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
 • ไว้ผมทรงสุภาพ ไม่ควรตั้งช่อผมด้านหน้าให้สูงจนเกินไป หากผมยาวควรรวบหรือเกล้ามวย งดการติดเครื่องประดับทุกชนิดบนศีรษะ และไม่ทำสีผมให้ผิดธรรมชาติ
 • สวมชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย สวมกระโปรงสีดำไม่สั้น / ไม่ยาวเกินไป โดยมีเครื่องหมาย เข็มขัด กระดุมมหาวิทยาลัยอย่างถูกระเบียบ
 • ห้ามประดับดอกไม้ ห้ามใส่เครื่องประดับใด ๆ ที่ทรงผม ข้อมือ นิ้วมือทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ตลอดจนการใส่น้ำหอม (ข้อห้าม ต่างหู แหวน นาฬิกา โบว์ หรือเครื่องประดับอื่น ๆ)
 • ห้ามโกรกผม หรือทาเล็บ ห้ามตกแต่งศีรษะด้วยเครื่องประดับทำจากโลหะทุกชนิด ยกเว้น กิ๊ฟสีดำและ ควรรวบผมทางด้านซ้ายให้เรียบร้อย เพื่อการถ่ายรูปในขณะรับปริญญาบัตร
 • สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลายหรือโลหะใด ๆประกอบ ใส่ถุงน่องสีเนื้อแบบเรียบไม่มีลวดลายใดๆ (บัณฑิตควรระวังเรื่องรองเท้ากัด)
 •  

  ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมพิธี
 • ห้ามนำสิ่งของทุกชนิดรวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าไปในพิธีเด็ดขาด เช่น โทรศัพท์มือถือ และกล้อง
 • ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง หรือลูกกวาด หรือของขบเคี้ยวทุกชนิด และห้ามนำสิ่งของใส่ใน Hood ของชุดครุย
 • ควรสำรวมกิริยามารยาทในขณะอยู่ในพิธี ไม่พูดคุย หรือหัวเราะเมื่อมีการผิดพลาด พยายามนั่งตัวตรงและสำรวจเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย ห้ามลุกเข้าออกจากที่นั่งโดยไม่จำเป็น
 • มาถึงยังบริเวณพิธีให้ตรงเวลา และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด
 • มหาวิทยาลัยไม่มีบริการรับฝากของ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือบัณฑิตอย่านำของมีค่าเข้ามาในงานพิธี
 • หากปริญญาบัตรเกิดการสลับสับเปลี่ยน ขอให้บัณฑิตอยู่ในความสงบ-เปลี่ยนกลับหลังพิธีเสร็จสิ้น
 •  

  ข้อตกลงก่อนวันพิธีประทานปริญญาบัตร
 • บัณฑิตที่ขาดซ้อมรวม หรือซ้อมใหญ่ จะไม่ได้เข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร
 • การเข้าซ้อมย่อย ซ้อมรวม และซ้อมใหญ่ นักศึกษาควรรักษามารยาท ตั้งใจและปฏิบัติให้เข้าใจทุกขั้นตอนตลอดจนรักษาเวลาตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ระหว่างเดินแถวห้ามบัณฑิตที่มาสายแทรกแถวโดยเด็ดขาด
 • บัณฑิตควรตรวจสอบกำหนดการต่างๆ ให้เข้าใจอย่างชัดเจน และควรนัดหมายให้ผู้ปกครองหรือญาติมารับ หรือกำหนดจุดนัดพบ ในวันซ้อมใหญ่และวันพิธี เนื่องจากจะไม่สามารถนำกุญแจรถ รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ ติดตัวเข้าไปในพิธีได้
 • บัณฑิตควรดูแลสุขภาพอย่างดี พักผ่อนอย่างเต็มที่และรับประทานอาหารตามเวลาที่กำหนด
 • ในวันพิธีประทานปริญญาบัตรนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำหลังจากที่เดินแถวเข้าที่นั่งแล้ว
 • จัดเตรียมเสื้อครุย โดยแขวนไว้ให้เรียบร้อย เตรียมเข็มกลัดเพื่อกลัดเสื้อครุย
 • งดการประดับตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับทุกชนิด กล่าวคือ ไม่สวมสร้อย แหวน นำฬิกา สายรัดข้อมือ ด้ายสายสิญจน์ หรือสิ่งอื่นใดบนข้อมือ ไม่ใส่ต่างหู ไม่ติดเข็มกลัด ไม่ติดช่อดอกไม้บนเสื้อครุย ไม่สวมแว่นกันแดดหรือแว่นดำ (สวมแว่นสายตาได้) และขอความกรุณางดใช้น้ำหอม
 • การไว้เล็บ ให้บัณฑิตตัดเล็บให้สั้นและไม่ทำสีเล็บ ไม่อนุญาตให้ใส่คอนแทคเลนส์แบบ big eye
 • ในวันซ้อมใหญ่ไม่อนุญาตให้พกสิ่งของใด ๆ เข้าไป ยกเว้น กุญแจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือกุญแจห้องพัก และธนบัตรที่ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระโปรง ส่วนวันพิธีประทานปริญญาบัตรนั้น ไม่อนุญาตให้พกสิ่งของทุกชนิดเข้าไปในบริเวณพิธี อนุญาตเฉพาะการพกธนบัตร และให้ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง กระโปรง หรือเสื้อ
 •  

  ** หมายเหตุ ** 1. บัณฑิตต้องตรงเวลา / 2. ไม่รับฝากของใด ๆ ทั้งสิ้น