ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา
ระบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีประทานปริญญา
บัณฑิตทุกท่านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 3 ระบบ จึงถือว่าการขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้เสร็จสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
© 2015 All Rights Reserved.