รายนามบัณฑิต

Academic Year 2014-2015
Didyasarin International College

  Bachelor of Arts (Multimedia and Graphic Design)
1 Mr.Haris    Saehmood
2 Mr.Khunawut    Sookserm
3 Mr.Komaruddeen    Matman
4 Mr.Nattawut    Thanabenchaphol
5 Mr.Pongphat    Wattana
6 Mr.Preecha    Chanthapradap
7 Mr.Ratanon    Wachirapichet
8 MissSasitorn    Kaewphet
9 MissSutthinan    Chuchuen
10 Mr.Thanit    Aromchuen
11 MissTipawan    Choosakul
  รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา 2556 เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา 2557-2558
1 นางสาวณัทนลัลน์ วรพัฒน์