รายนามบัณฑิต

Academic Year 2014-2015
Didyasarin International College

  Bachelor of Arts (International Business English) (First Class Honors)
1 MissYvonne  Xyzelle    Saratorio
  Bachelor of Arts (International Business English)
2 Mr.Ahmad-alfadil    Wading
3 MissKechthip    Boonyen
4 MissNittaya    Thap-on
5 MissPanipad    Namwong
6 MissPatama    Datae
7 MissPenpitcha    Kanjanaruk
8 MissPimonthip    Takaew
9 MissSakiyah    Tukae
10 Mr.Sarttra    Sripan
11 MissYanapak    Jantarasiri
12 MissYanika    Meepen
  รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา 2556 เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา 2557-2558
1 นางจิราภาณ์ เอี้ยวซิโป