ผลงานนักศึกษา ปี 2560

นายสิทธิชัย แทนด้วง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผ่านการเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ "นักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่นที่ 15"
จัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5-8 ตุลาคม 2560


นายเอกวิทย์ ทองขาว นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด Mister Supranational Thailand 2017


นายษณกร เทวฤทธิ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 20 คน (จาก 600 คนทั่วประเทศ) ในการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พจนศิลป์ ภายใต้หัวข้อ "พลังแห่งความเกื้อกูล" จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)