•  
  •  
  •  
 
 
 
กำหนดการงานฉลองครบ  72  ปี  ท่านผู้รับใบอนุญาต  มหาวิทยาลัยหาดใหญ
 
19 – 21 พฤษภาคม  , 16  มิถุนายน  2553
 
19 พฤษภาคม 2553
 
08.00 - 09.00 น.
ผู้บริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และโรงเรียนในเครือหาดใหญ่ อำนวยวิทย์พร้อมกัน
ณ  ห้องโถงชั้นล่าง  อาคารศูนย์ประณีตศิลป์
 
 
09.00 - 09.30 น.
พิธีเปิดนิทรรศการ "ชีวิตและงานท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน"
 
 
  -  ชมกิจกรรมการแสดง
-  กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา
-  กล่าวรายงาน  โดย อาจารย์ ดร.ภัคชนิตร  สัตยารักษ์
-  ตัดริบบิ้นเปิดงาน โดย ท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน
 
 
09.30 - 10.00 น.
ท่านอาจารย์ประณีต   ดิษยะศริน  ผู้บริหาร  บุคลากร  นักเรียน  นักศึกษาที่มาร่วมงาน
 
 
  -  ชมนิทรรศการและสวนริมเริน  เพลินใจแม่   
-  สาธิตการปรุงอาหารจานโปรด
-  การขับเสภา
 
 
10.00 - 10.30 น.
กิจกรรมปล่อยนกปล่อยปลา
 
 
10.30 - 11.00 น.
กิจกรรมการปลูกต้นไม้
 
 
11.00 - 11.30 น.
กิจกรรมการแข่งเรือ
 
 
13.00 - 16.30 น.
ชมนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ
 
 
20 พฤษภาคม 2553
08.30 - 16.30 น.
ชมนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่
 
 
21 พฤษภาคม 2553
 
(ภาคกลางวัน)
   
 
08.00 - 08.20 น.
ผู้บริหาร  บุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์  
 
08.20 - 08.45 น.
แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน  ณ  อาคารภูเก็ต
 
 
08.45 - 09.00 น.
ชมการแสดง
 
 
09.09 - 10.00 น.
พิธีเปิดอาคารภูเก็ต โดย พลอากาศเอกประหยัด ดิษยะศริน
 
 
  - ดร.นิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชุนสัมพันธ์กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธี กล่าวเปิด
- เปิดแพรคลุมป้าย
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์  9 รูป  เจริญชัยมงคลคาถา
- ประธานในพิธี ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และนายกสภาฯ ปลูกต้นไม้
 
 
10.00 - 12.00 น.
พิธีสงฆ์ ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ (ห้องโถงชั้นล่าง)
 
 
13.00 - 15.00 น.
พิธีมุทิตาจิต ณ บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์ประณีตศิลป์
 
 
 
 
(ภาคกลางคืน)
 
 
17.30 – 18.00 น.
ผู้บริหาร  บุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และโรงเรียนในเครือฯ
 
 
และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ลานพระอาทิตย์อาคารศูนย์ประณีตศิลป์   และรับประทานอาหาร  
 
18.00 – 18.50  น.
การแสดงชุด  สงขลาเริงร่า  (โรงเรียนในเครือฯ)
 
 
18.50 – 19.00 น.
การแสดงชุด  อำนวยวิทย์เดอะมิวสิคเคิล
 
 
(ศิษย์เก่าและบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ)
 
 
19.00 – 19.45  น.
การแสดงของ อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์  โตสง่า (ขุนอิน) ช่วงที่ 1
 
 
19.45 – 20.00  น.
การแสดงของลูกหลาน
 
 
20.00 – 20.10  น.
พลอากาศเอกประหยัด   ดิษยะศริน  กล่าวอวยพร
 
 
20.10 – 20.20  น.
ชมวีดีทัศน์
 
 
20.20 – 20.30  น.
ท่านอาจารย์ประณีต   ดิษยะศริน   กล่าวคำขอบคุณ
 
 
20.30 – 20.40  น.
บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิด  และท่านอาจารย์ประณีต   ดิษยะศริน  ตัดเค้กวันเกิด
 
 
20.40 – 21.10  น.
การขับร้องและเล่นดนตรีของคุณศุ   บุญเลี้ยง
 
 
21.10 – 21.20  น.
การแสดงชุด  สายใยรักจากใจศิษย์
 
 
(สมาคมศิษย์เก่า อนว.1  และคุณมนตรี  ศรียงค์)
 
 
21.20 – 21.30  น.
การแสดงชุด  Let’s  celebrate  (มหาวิทยาลัยหาดใหญ่)
 
 
21.30 – 21.40  น.
การแสดงชุด  ชมพูพันธุ์ทิพย์คืนต้นอำนวยวิทย์คืนถิ่น
 
 
(ชมรมศิษย์เก่า อนว.2 และ อนว.3)
 
 
21.40 – 22.10  น.
การแสดงของอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์  โตสง่า (ขุนอิน) ช่วงที่ 2
 
 
22.10 – 22.20  น.
กิจกรรมปิดงาน  อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์  โตสง่า (ขุนอิน)  บรรเลงดนตรี
 
 
พร้อมทั้งบุคลากรร่วมร้องเพลงหนึ่งในร้อย  (จุดพลุ)
 
 
16 มิถุนายน 2553
 
(ภาคเช้า)
บริจาคโลหิต  ณ  อาคารศูนย์กีฬาและกิจการศึกษา
 
 
(ภาคบ่าย)
คอนเสิร์ต  “B.O.Y”  ณ  อาคารศูนย์กีฬาและกิจการศึกษา