ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา
กำหนดการฝึกซ้อม
ข้อควรปฏิบัติ
รูปแบบและจังหวะการเดินเข้ารับ
การประทานปริญญาบัตร
การเดินทางและการจอดรถ
วิดีโอพิธีประทานปริญญาบัตร
ติดต่อสอบถาม
การเดินทางและการจอดรถ
ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0-7420-0311
เวลา 08.00 - 17.00 น.
 
จองชุดครุย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
โทรศัพท์ : 0-7420-0332
เวลา 08.00 - 17.00 น.