ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา
กำหนดการฝึกซ้อม
ข้อควรปฏิบัติ
รูปแบบและจังหวะการเดินเข้ารับ
การประทานปริญญาบัตร
การเดินทางและการจอดรถ
วิดีโอพิธีประทานปริญญาบัตร
ติดต่อสอบถาม
 
กำหนดวันซ้อมและพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
 
วันที่ 10  กันยายน  2557
 
08.00  น.

- บัณฑิต /มหาบัณฑิตรายงานตัวและพิธีซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ให้แต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ

- รับชุดครุย 

 
วันที่ 11  กันยายน  2557
 
07.00  น.

- พิธีซ้อมรวม  ณ  ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ให้แต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ

 
วันที่ 12  กันยายน  2557
 
08.00  น.

- พิธีซ้อมใหญ่ ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ให้แต่งกายชุดนักศึกษา หรือเครื่องแบบข้าราชการ (ชุดขาว) และสวมครุยวิทยฐานะ

- ถ่ายรูปหมู่ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

วันที่ 14  กันยายน  2557
 
11.00  น.

- พิธีประทานปริญญาบัตรโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้แต่งกายชุดนักศึกษา หรือเครื่องแบบข้าราชการ (ชุดขาว) และสวมครุยวิทยฐานะ

 

หมายเหตุ 

 1. ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร  กลับมหาวิทยาลัยฯ ทันทีที่ได้รับ
  (ไม่ต้องติดแสตมป์)
 2. บัณฑิต / มหาบัณฑิต ทุกคนจะต้องผ่านการซ้อมย่อย ซ้อมรวม และซ้อมใหญ่ทั้ง 3 วัน
  มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับปริญญา
 3. บัณฑิต / มหาบัณฑิต หญิงสวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำ ความสูงไม่เกิน 2 นิ้ว                                      
  บัณฑิต / มหาบัณฑิต ชายสวมรองเท้าหนังสีดำ
 4. นักศึกษาที่ยังไม่จองครุย ให้รีบดำเนินการ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2557
 5. นักศึกษาสามารถตอบรับการเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตรได้ทาง website : www.hu.ac.th
  (บัณฑิต / มหาบัณฑิตควรเตรียมรองเท้าไว้ก่อนล่วงหน้า)