ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา
กำหนดการฝึกซ้อม
ข้อควรปฏิบัติ
รูปแบบและจังหวะการเดินเข้ารับ
การประทานปริญญาบัตร
การเดินทางและการจอดรถ
วิดีโอพิธีประทานปริญญาบัตร
ติดต่อสอบถาม
แผนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
 
แผนผังการจราจรและจอดรถ
 
 
  คำแนะนำการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  
  
 • เดินทางมาจากสงขลา   
 • โดยสารโดยรถตู้ประจำทาง หาดใหญ่-สงขลา (อัตราค่าโดยสาร สายเก่า 25 บาท สายใหม่ 30 บาท)
  หรือ รถบัสประจำทางหาดใหญ่-สงขลา (อัตราค่าโดยสาร 18  บาท) ให้บอกพนักงานขับรถ ให้ส่งที่
  ซอย 2 ราษฎร์อุทิศ หรือหน้าเรือนเพชรกระทะร้อน และเดินทางโดยรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) 
  บอกคนขับรถว่าเดินทางไปมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อัตราค่าโดยสาร ประมาณคนละ 10 –20  บาท

   
 • มาจากยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส
 • โดยสารรถตู้ประจำทาง สายยะลา –หาดใหญ่   สายปัตตานี- หาดใหญ่    สายนราธิวาส - หาดใหญ่
  มาลงขนส่งหาดใหญ่ หลังจากนั้นเดินทางต่อโดยรถสองแถวหลังคาสูง สีขาวหรือสีแดง ที่มีป้ายบอกว่าไปหาดใหญ่ใน , สนามบิน , โรงเรียน ญส.  บอกคนขับรถหรือกดกริ่งลง หน้าโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยา (ญส.) (โรงเรียนอยู่ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่)  และเดินทางต่อโดยรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก)  บอกคนขับรถว่าเดินทางไปมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อัตราค่าโดยสาร ประมาณคนละ 10 –20  บาท

   
 • มาจากนครศรีธรรมราช / พัทลุง / สุราษฎร์ธานี / ภูเก็ต / กระบี่ / ชุมพร / ระนอง / ตรัง / สตูล
 • นั่งรถตู้ / รถทัวร์ มาลงตลาดเกษตร (คิวรถตู้ใหม่) จากนั้นเดินทางโดยรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก)  บอกคนขับรถว่าเดินทางไปมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อัตราค่าโดยสาร คนละ 10 –20  บาท

   
 • ในกรณีนั่งรถไฟ
 • และเดินทางโดยรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก)  บอกพนักงานขับรถว่าเดินทางไปหน้าหอนาฬิกา จากนั้น ต่อรถอีกครั้งด้วยรถเล็ก (รถตุ๊กตุ๊ก) ที่มีป้ายมหาวิทยาลัย ให้บอกคนขับว่าเดินทางไปมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  อัตราค่าโดยสาร คนละ 10 –20  บาท