ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา
กำหนดการฝึกซ้อม
ข้อควรปฏิบัติ
รูปแบบและจังหวะการเดินเข้ารับ
การประทานปริญญาบัตร
การเดินทางและการจอดรถ
วิดีโอพิธีประทานปริญญาบัตร
ติดต่อสอบถาม
 
ข้อควรปฏิบัติสาหรับมหาบัณฑิตและบัณฑิต
ในการเข้ารับปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2555
 
 
การแต่งกายสาหรับมหาบัณฑิต (ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
มหาบัณฑิตชาย
สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทมหาวิทยาลัย สวมกางเกงสีกรมท่า
สวมเสื้อสูทสีกรมท่าและสวมรองเท้าหุ้มส้นสีดาและสวมครุยวิทยฐานะ

มหาบัณฑิตหญิง
สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว สวมกระโปรงยาวคลุมเข่าสีกรมท่า สวมเสื้อสูทสีกรมท่า
และสวมรองเท้าคัชชูสีดาคู่ที่จัดไว้สาหรับพิธี ส้นสูงไม่เกิน 3 นิ้ว
และต้องสวมถุงน่องสีเนื้อแบบเรียบไม่มีลวดลายใด ๆ และสวมครุยวิทยฐานะ

การแต่งกายสาหรับบัณฑิตชาย (ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
1. ตัดผมทรงสุภาพ ยาวไม่เกินต้นคอ ไม่ทาสีผมให้ผิดธรรมชาติ
2. สวมชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว กางเกงสีดาโดยมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยและ เข็มขัดมหาวิทยาลัย สวมรองเท้าหนังสีดาไม่มีลวดลายหรือโลหะประดับ ถุงเท้าสีดาเท่านั้น

การแต่งกายสาหรับบัณฑิตหญิง (ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
1. ไว้ผมทรงสุภาพ ไม่ควรตั้งช่อผมด้านหน้าให้สูงจนเกินไป หากผมยาวควรรวบหรือเกล้ามวย งดการติดเครื่องประดับทุกชนิดบนศีรษะ และไม่ทาสีผมให้ผิดธรรมชาติ
2. สวมชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย สวมกระโปรงสีดาไม่สั้น / ไม่ยาวเกินไป โดยมีเครื่องหมาย เข็มขัด กระดุมมหาวิทยาลัยอย่างถูกระเบียบ
3. ห้ามประดับดอกไม้ ห้ามใส่เครื่องประดับใด ๆ ที่ทรงผม ข้อมือ นิ้วมือทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ตลอดจนการใส่น้าหอม (ข้อห้าม ต่างหู แหวน นาฬิกา โบว์ หรือเครื่องประดับอื่น ๆ)
4. ห้ามโกรกผม หรือทาเล็บ ห้ามตกแต่งศีรษะด้วยเครื่องประดับทาจากโลหะทุกชนิด ยกเว้น กิ๊ฟสีดาและ ควรรวบผมทางด้านซ้ายให้เรียบร้อย เพื่อการถ่ายรูปในขณะรับปริญญาบัตร
5. สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดา ไม่มีลวดลายหรือโลหะใด ๆประกอบ ใส่ถุงน่องสีเนื้อแบบเรียบไม่มีลวดลายใดๆ
(บัณฑิตควรระวังเรื่องรองเท้ากัด)
 
ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมพิธี
1. ห้ามนาสิ่งของทุกชนิดรวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าไปในพิธีเด็ดขาด เช่น โทรศัพท์มือถือ และกล้อง
2. ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง หรือลูกกวาด หรือของขบเคี้ยวทุกชนิด และห้ามนาสิ่งของใส่ใน Hood ของชุดครุย
3. ควรสารวมกิริยามารยาทในขณะอยู่ในพิธี ไม่พูดคุย หรือหัวเราะเมื่อมีการผิดพลาด พยายามนั่งตัวตรงและสารวจเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย ห้ามลุกเข้าออกจากที่นั่งโดยไม่จาเป็น
4. มาถึงยังบริเวณพิธีให้ตรงเวลา และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด
5. มหาวิทยาลัยไม่มีบริการรับฝากของ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือบัณฑิตอย่านาของมีค่าเข้ามาในงานพิธี
6. หากปริญญาบัตรเกิดการสลับสับเปลี่ยน ขอให้บัณฑิตอยู่ในความสงบ-เปลี่ยนกลับหลังพิธีเสร็จสิ้น
 
ข้อตกลงก่อนวันพิธีประทานปริญญาบัตร
1. บัณฑิตที่ขาดซ้อมย่อย หรือซ้อมใหญ่ จะไม่ได้เข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร
2. การเข้าซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ นักศึกษาควรรักษามารยาท ตั้งใจและปฏิบัติให้เข้าใจทุกขั้นตอนตลอดจนรักษาเวลาตามที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด ระหว่างเดินแถวห้ามบัณฑิตที่มาสายแทรกแถวโดยเด็ดขาด
3. บัณฑิตควรตรวจสอบกาหนดการต่างๆ ให้เข้าใจอย่างชัดเจน และควรนัดหมายให้ผู้ปกครองหรือญาติมารับ หรือกาหนดจุดนัดพบ ในวันซ้อมใหญ่และวันพิธี เนื่องจากจะไม่สามารถนากุญแจรถ รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ ติดตัวเข้าไปในพิธีได้
4. บัณฑิตควรดูแลสุขภาพอย่างดี พักผ่อนอย่างเต็มที่และรับประทานอาหารตามเวลาที่กาหนด
5. ในวันพิธีประทานปริญญาบัตรนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้าหลังจากที่เดินแถวเข้าที่นั่งแล้ว
6. จัดเตรียมเสื้อครุย โดยแขวนไว้ให้เรียบร้อย เตรียมเข็มกลัดเพื่อกลัดเสื้อครุย
7. งดการประดับตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับทุกชนิด กล่าวคือ ไม่สวมสร้อย แหวน นาฬิกา สายรัดข้อมือ ด้ายสายสิญจน์ หรือสิ่งอื่นใดบนข้อมือ ไม่ใส่ต่างหู ไม่ติดเข็มกลัด ไม่ติดช่อดอกไม้บนเสื้อครุย ไม่สวมแว่นกันแดดหรือแว่นดา (สวมแว่นสายตาได้) และขอความกรุณางดใช้น้าหอม
8. การไว้เล็บ ให้บัณฑิตตัดเล็บให้สั้นและไม่ทาสีเล็บ ไม่อนุญาตให้ใส่คอนแทคเลนส์แบบ big eye ที่ทาให้สีตาผิดธรรมชาติ ยกเว้นสีดาและสีน้าตาลเข้ม
9. ในวันซ้อมใหญ่ไม่อนุญาตให้พกสิ่งของใด ๆ เข้าไป ยกเว้น กุญแจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือกุญแจห้องพัก และธนบัตรที่ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระโปรง ส่วนวันพิธีประทานปริญญาบัตรนั้น ไม่อนุญาตให้พกสิ่งของทุกชนิดเข้าไปในบริเวณพิธี อนุญาตเฉพาะการพกธนบัตร และให้ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง กระโปรง หรือเสื้อ
 
** หมายเหตุ **
1. บัณฑิตต้องตรงเวลา
2. ไม่รับฝากของใด ๆ ทั้งสิ้น