ติดต่อวารสาร

ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา
อาคารยูพลาซ่า ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
222 ถ.พลพิชัย-บ้านพรุ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Office of Research and Development, U-plaza, 3rd Floor, Hatyai University,
222, Polpichai-Ban Phru Road, Kho Hong Sub-district, Hat Yai District, Songkhla, 90110
Thailand

E-mail: hu_apc@hu.ac.th
โทรศัพท์ 074 - 200347

Principal Contact

Assistant Professor Dr.Korkaew Jankingthong
hu_apc@hu.ac.th

Support Contact

Mr.Nutthawut Cheewapitakpol
Phone 074-200347
hu_apc@hu.ac.th