วารสารหาดใหญ่วิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วารสารหาดใหญ่วิชาการ

บทความวิจัย (Research Article)

“On Education”: Reading Einstein’s Ideas about Education
         Hakim Sudinpreeda, Thitiphong Ketamon, Piyada Jingwangsa................................................ 1-17

Development of an Innovative Creativity Measurement Model among
Vocational Students in an Industrial Program
         Siriwan Wongpongkasem, Sittipong Wattananonsakul,
         Siriwan Sripahol .......................................................................................................................... 19-38

A Study of Resilience Factors and Coping Strategies for Adolescent
Victims of Cyberbullying
         Kannika Phantong, Ujsara Prasertsin, Khwanying Sriprasertpap,
         Monthira Charupheng.................................................................................................................. 39-57

A Model of Factors Controlling the Financial Well-being of Earners
in Northeastern Thailand
         Atit Tiwasasit, Naratip Chutivong, Bussaya Vongchavalitku,
         Pittaya Ponklang.......................................................................................................................... 73-92

Development Approaches of Community Production of the Mae Salong
Nok Sub-District, Mae Fah Luang District, Chiang Rai Province
         Natthida Chumpa, Penpak Chainurak, Thippawan Sriprom,
         Supaporn Kamtaeja .................................................................................................................... 59-72

The Mediating Role of Satisfaction on Customer Relationship and Loyalty
: A Case Study of Hotels’ Service in Songkhla
         Noppadon Chooset, Wiwat Jankingthong, Punja Choochuay ................................................... 93-111

Factors Affecting Customer Loyalty of Centara Hotel Hat Yai
         Wiwat Jankingthong, Manoon Wutti........................................................................................... 113-129

The Casual Relationship of Financial Management: A Study
among Northeasterners of Thailand
         Lanliya Samsuwan, Montree Socatiyanurak .............................................................................. 131-156

Knowledge Creation and Knowledge Management of the Village and Urban
Community Fund: A Case of Ban Thung Klap Noi
         Surayut Tongkum, Chalermporn Yenyuak.................................................................................. 157-174

บทความวิชาการ (Academic Article)

The Role of Workmen’s Compensation Fund on Labor Protection
         Kanyaprin Tongsamsi, Isara Tongsamsi .................................................................................... 175-191