ติดต่อสอบถาม

การเดินทางและการจอดรถ

แผนผังการจราจรและจอดรถ

การเดินทางและการจอดรถ ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารสถานที่ โทรศัพท์ : 0-7420-0311 เวลา 08.00 - 17.00 น.


คำแนะนำการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


โดยสารโดยรถตู้ประจำทาง หาดใหญ่-สงขลา หรือ รถบัสประจำทางหาดใหญ่-สงขลา ให้บอกพนักงานขับรถ ให้ส่งที่ ซอย 2 ราษฎร์อุทิศ หรือหน้าเรือนเพชรกระทะร้อน และเดินทางโดยรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) บอกคนขับรถว่าเดินทางไปมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


โดยสารรถตู้ประจำทาง สายยะลา –หาดใหญ่ สายปัตตานี- หาดใหญ่ สายนราธิวาส - หาดใหญ่ มาลงขนส่งหาดใหญ่ หลังจากนั้นเดินทางต่อโดยรถสองแถวหลังคาสูง สีขาวหรือสีแดง ที่มีป้ายบอกว่าไปหาดใหญ่ใน , สนามบิน , โรงเรียน ญส. บอกคนขับรถหรือกดกริ่งลง หน้าโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยา (ญส.) (โรงเรียนอยู่ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่) และเดินทางต่อโดยรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) บอกคนขับรถว่าเดินทางไปมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


นั่งรถตู้ / รถทัวร์ มาลงตลาดเกษตร (คิวรถตู้ใหม่) จากนั้นเดินทางโดยรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) บอกคนขับรถว่าเดินทางไปมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


และเดินทางโดยรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) บอกพนักงานขับรถว่าเดินทางไปหน้าหอนาฬิกา จากนั้น ต่อรถอีกครั้งด้วยรถเล็ก (รถตุ๊กตุ๊ก) ที่มีป้ายมหาวิทยาลัย ให้บอกคนขับว่าเดินทางไปมหาวิทยาลัยหาดใหญ่