วัตถุประสงค์

เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่
Hatyai University Run for Peace Southern Thailand#
#
ปิดการรับสมัคร

เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่
Hatyai University Run for Peace Southern Thailand

รับสมัคร ทั้งหมด 2,200 คน ดังนี้
- funrun 1,500 คน (เต็ม)
- mini 700 คน (เต็ม)

MINI MARATHON (ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร)

#

Funrun (ระยะทาง 4 กิโลเมตร)

#

ค่าสมัครในการร่วมแข่งขัน

เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่
Hatyai University Run for Peace Southern Thailand

#

การรับเสื้อและหมายเลขวิ่ง (bib number)


วันที่ 16-20 กันยายน 2562 เวลา09.00-16.30น.
รับที่ อาคารบริหารธุรกิจ (อาคาร10) ชั้น2

วันที่ 21กันยายน 2562 เวลา 09.00-19.00น.
รับที่ ลานกิจกรรมชั้น1 อาคารสุราษฎร์ธานี (อาคาร3)

**จัดส่งไปรษณีย์ 10 กันยายน 2562

#

สอบถามรายละเอียด

ผศ.ดร.นุกูล ชิ้นฟัก โทร. 081-4315815        อ.อรุณพร อธิมาตรไมตรีโทร. 089-4634494
อ.สุพรรณี หมาดยุโส๊ะ โทร. 089-2997036        อ.ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล โทร. 089-2997036

เหรียญ


เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่
Hatyai University Run for Peace Southern Thailand#

กำหนดการ

เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่
Hatyai University Run for Peace Southern Thailand#
#
##
รางวัลการแข่งขัน

เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่
Hatyai University Run for Peace Southern Thailand

1. รางวัลการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน Mini-Marathon

ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร (Overall)

- รางวัลชนะเลิศ (Overall) ทั้งประเภทชายและหญิง รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท

- รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 2,000 บาท

- รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 1,500 บาท

- รองชนะเลิศอันดับ 3 รับเงินรางวัล 1,000 บาท

**หมายเหตุ ผู้ได้รับรางวัล Overall แล้ว ไม่สามารถรับรางวัลในประเภทอื่นได้อีก

2. รางวัลชนะเลิศประเภทวิ่งมินิมาราธอน Mini-Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร

- ผู้ชนะเลิศประเภทวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ลำดับที่ 1 – 5 ของทุกกลุ่มอายุ ทั้งชายและหญิงทั้งหมดจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเหรียญที่ระลึก

- ผู้เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 6-10 ของทุกกลุ่มอายุ ทั้งชายและหญิง ทั้งหมดจะได้รับของที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก

3. รางวัลการแข่งขันวิ่งฟันรัน Fun Run 4 กิโลเมตร

- ผู้ชนะเลิศประเภทฟันรัน ลำดับที่ 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ ทั้งชายและหญิงทั้งหมดจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเหรียญที่ระลึก

- ผู้เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 6-10 ของทุกกลุ่มอายุ ทั้งชายและหญิงทั้งหมดจะได้รับของที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก

4. รางวัลการประกวดแฟนตาซี 5 รางวัล

- ผู้ชนะ 5 ลำดับ รับของที่ระลึก

ประมวลภาพกิจกรรม

เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่
Hatyai University Run for Peace Southern Thailand

เดิน-วิ่ง นานาชาติ เพื่อสันติภาพ

จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 6

เดิน-วิ่ง นานาชาติ เพื่อสันติภาพ

จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 5

เดิน-วิ่ง นานาชาติ เพื่อสันติภาพ

จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 4

เดิน-วิ่ง นานาชาติ เพื่อสันติภาพ

จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 3

เดิน-วิ่ง นานาชาติ เพื่อสันติภาพ

จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2

เดิน-วิ่ง นานาชาติ เพื่อสันติภาพ

จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้ประสานงานโครงการ

เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่
Hatyai University Run for Peace Southern Thailand

Address

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Phone Number

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โทร. 074-2003004 ต่อ 617 , 620

ผศ.ดร.นุกูล ชิ้นฟัก
โทร. 081-4315815

อ.อรุณพร อธิมาตรไมตรี
โทร. 089-4634494

อ.สุพรรณี หมาดยุโส๊ะ
โทร. 089-2997036

อ.ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล
โทร. 089-2997036