***ปิดรับสมัคร เฉพาะออนไลน์เท่านั้น

สมัครด้วยตนเอง
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมรับเสื้อและ หมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน (BIB Numbers)
วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 18.00 น. สถานที่ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 20.00 น. สถานที่ อาคารสุราษฎร์ธานี (อาคาร 3)
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 03.00- 06.00 น. สถานที่ อาคารสุราษฎร์ธานี (อาคาร 3)

** สำหรับนักวิ่งที่สมัครออนไลน์
และนักวิ่งที่สมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ รับเสื้อและ หมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน (BIB Numbers)
วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 18.00 น. สถานที่ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 20.00 น. สถานที่ อาคารสุราษฎร์ธานี (อาคาร 3)
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 03.00- 06.00 น. สถานที่ อาคารสุราษฎร์ธานี (อาคาร 3)

การแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน
ระยะทาง 21 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 12 รุ่น ดังนี้


ลำดับที่

บุคคลชาย (Male)

บุคคลหญิง (Female)

1.

อายุไม่เกิน 20   ปี

อายุไม่เกิน 20   ปี

2.

     อายุ 21-30  ปี

     อายุ  21-30  ปี

3.

    อายุ  31-40  ปี

    อายุ  31-40  ปี

4.

   อายุ  41-50  ปี

   อายุ  41-50  ปี

5.

   อายุ  51-60  ปี

   อายุ 51-60  ปี

6.

  อายุ  61 ปีขึ้นไป

  อายุ  61ปีขึ้นไป


รางวัลการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร (Overall)
- รางวัลชนะเลิศ (Overall)ทั้งประเภทชายและหญิง รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 1,500 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 1,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 3 รับเงินรางวัล 500 บาท

รางวัลชนะเลิศประเภทวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร
- ผู้ชนะเลิศประเภทวิ่งวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร ลำดับที่ 1 – 3 ของทุกกลุ่มอายุ ทั้งชายและหญิง ทั้งหมดจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเหรียญที่ระลึก
- ผู้เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 4-10 ของทุกกลุ่มอายุ ทั้งชายและหญิงทั้งหมดจะได้รับของที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก

>> รายละเอียดเพิ่มเติม


การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 
ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 12 รุ่น ดังนี้


ลำดับที่

บุคคลชาย (Male)

บุคคลหญิง (Female)

1.

อายุไม่เกิน 20   ปี

อายุไม่เกิน 20   ปี

2.

     อายุ 21-30  ปี

     อายุ  21-30  ปี

3.

    อายุ  31-40  ปี

    อายุ  31-40  ปี

4.

   อายุ  41-50  ปี

   อายุ  41-50  ปี

5.

   อายุ  51-60  ปี

   อายุ  51-60  ปี

6.

  อายุ  61 ปีขึ้นไป

  อายุ  61ปีขึ้นไป


รางวัลชนะเลิศประเภทวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
- ผู้ชนะเลิศประเภทวิ่งมินิมาราธอน ลำดับที่ 1 – 3 ของทุกกลุ่มอายุ ทั้งชายและหญิง ทั้งหมดจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเหรียญที่ระลึก
- ผู้เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 4-10 ของทุกกลุ่มอายุ ทั้งชายและหญิงทั้งหมดจะได้รับของที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก

>> รายละเอียดเพิ่มเติม


การแข่งขันวิ่งฟันรัน
ระยะทาง 4 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 10 รุ่น ดังนี้


ลำดับที่

บุคคลชาย (Male)

  บุคคลหญิง (Female)

1.

อายุไม่เกิน 20 ปี

อายุไม่เกิน 20 ปี

2.

อายุ 21-30 ปี

อายุ 21-30 ปี

3.

อายุ 31-50  ปี

อายุ 31-50  ปี

4.

อายุ 51-60 ปี

อายุ 51-60 ปี

5.

อายุ 60 ปี ขึ้นไป

อายุ 60ปี ขึ้นไปรางวัลการแข่งขันวิ่งฟันรัน 4 กิโลเมตร
- ผู้ชนะเลิศประเภทฟันรัน ลำดับที่1-3 ของทุกกลุ่มอายุ ทั้งชายและหญิงทั้งหมด จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเหรียญที่ระลึก
- ผู้เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 4-10 ของทุกกลุ่มอายุ ทั้งชายและหญิงทั้งหมดจะได้รับของที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

เส้นทางและสถานที่จัดการแข่งขัน


เส้นทางวิ่ง :ฟันรัน
เส้นทางถนนสายเอเชีย พัทลุง-ปัตตานี หน้ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กลับตัวที่อุโมงค์ หน้าร้านอัยธนา บ้านหน้าควนลัง

เส้นทางวิ่ง :มินิมาราธอน
เส้นทางถนนสายเอเชีย พัทลุง-ปัตตานี หน้ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กลับตัวที่แยกทางเข้า ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2029 เทศบาล เมืองควนลัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เส้นทางวิ่ง :ฮาล์ฟมาราธอน
เส้นทางถนนสายเอเชีย พัทลุง-ปัตตานี หน้ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าถนนเพชรเกษม กลับตัวที่หน้าห้าง INDEX หาดใหญ่ในทางเข้า ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2029 ข้ามสะพานข้ามคลองภูมินาถดำริ(คลอง ร 1) เลี้ยวกลับ บริเวณแยกท่าเคียน เข้าเส้นทางเดิม จนถึงมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
กำหนดการ

เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 5
“ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ บริเวณลานหน้าอาคารยูพลาซ่า (U-PLAZA) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

 

04.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ลานหน้าอาคาร 3 (สุราษฏร์ธานี) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่05.10 น.

- พิธีถวายพระพร

- ประธานจัดงานกล่าวรายงาน

- ประธานกล่าวเปิดโครงการ05.30 น.

ประธานปล่อยตัวประเภทฮาล์ฟมาราธอน06.00 น.

ประธานปล่อยตัวประเภทมินิมาราธอน06.19 น.

ประธานปล่อยตัวประเภทฟันรัน08.00 น.

พิธีมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล/ปิดโครงการประมวลภาพกิจกรรมปีที่ผ่านมา