• การจัดบูธประชาสัมพันธ์
    คณะ/หน่วยงาน
 
 
     
 

ภาพกิจกรรมภายในงานหาดใหญ่แฟร์ 2013

  พิธีเปิดงานหาดใหญ่แฟร์ 2013
ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
วันที่ 17 มกราคม 2556
  การมอบรางวัลนักธุรกิจดีเด่น ระดับภาคใต้
ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 17 มกราคม 2556
  การมอบรางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่น ระดับภาคใต้
ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 17 มกราคม 2556
  การบรรยายพิเศษเรื่อง ความโปร่งใสในการปกครองท้องถิ่น
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015
  การบรรยายพิเศษเรื่อง“สำนึกรักแผ่นดินไทย ชาวสงขลาร่วมใจ รักษาผืนแผ่นดินเกิด”
วันที่ 17 มกราคม 2556
  การแข่งขันยุวรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 8 ณ ห้อง U-204
วันที่ 17 มกราคม 2556
  HU DEW CONTEST ครั้งที่ 9
วันที่ 17 มกราคม 2556
  การแข่งขันโต้วาที ครั้งที่ 4 ณ ห้องสมิหลา
วันที่ 17-18 มกราคม 2556
  My Portfolio Showcase 2013 Season 4 ณ ห้อง U-101
วันที่ 17-18 มกราคม 2556
  บรรยากาศงานหาดใหญ่แฟร์ 2013
ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
วันที่ 17-18 มกราคม 2556
  การแข่งขันโลจิสติกเกมส์ ครั้งที่ 2 ณ ห้อง U-301
วันที่ 18 มกราคม 2556
  การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ครั้งที่ 4 ณ ห้อง U-204
วันที่ 18 มกราคม 2556
  การแข่งขัน IT Genius Camp 2013 ณ ห้อง Com 4
วันที่ 18 มกราคม 2556
  การแข่งขัน speech Contest Season 2 ณ ห้อง 3303
วันที่ 18 มกราคม 2556
  การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมืองการปกครอง ครั้งที่ 4
ณ ห้องป่าตอง
วันที่ 18 มกราคม 2556
  การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไป “คุณคืออัจฉริยะ” ครั้งที่ 4
ณ ห้องสมิหลา
วันที่ 18 มกราคม 2556
  การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน Chinese Karaoke Singing Contest Season IV
ณ ลานกิจกรรมอาคารสุราษฏร์ธานี
วันที่ 18 มกราคม 2556
  การแข่งขันวงดนตรี Hatyai Music Awards ครั้งที่ 10
ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
วันที่ 18 มกราคม 2556
  การบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
(Competitive Advantages)
วันที่ 18 มกราคม 2556

กิจกรรมภายในงานหาดใหญ่แฟร์ 2013

 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

HTML Hit Counter

 
 
 

 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL. 074-200346, 074-200381 FAX. 074-425467 E-mail: hatyaifair@hu.ac.th