ประมวลภาพ

พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่