ติดต่อสอบถาม Contact Us


หมายเหตุ : กรณีที่เดินทางมาเป็นหมู่เป็นคณะให้โทรติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 074-200300-3 ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อขอใช้บริการรถตู้ของมหาวิทยาลัย


สถานที่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ส่วนงานรับสมัครและข้อมูล
สายตรงรับสมัคร : 091-0471905-6
โทร. : 074-200-300-3
แฟกซ์ : 074-200345
http://www.hu.ac.th
E-mail : pr@hu.ac.th

Hatyai University
125/502 Polpichai Rd., Hatyai, Songkla, Thailand 90110
Tel. +66 7420-0300
Fax: + 66 7420-0345


เดินทางมาจากสงขลา โดยมีรถประจำทางดังนี้

รถตู้ประจำทาง หาดใหญ่ – สงขลา (อัตราค่าโดยสาร สายเก่า 25 บาท สายใหม่ 30 บาท)
รถบัสประจำทางหาดใหญ่ – สงขลา (อัตราค่าโดยสาร 18 บาท)
* จากนั้นแจ้งพนักงานเดินรถลงบริเวณ
- หน้าหอนาฬิกา ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะมีคิวรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- ซอย 2 ราษฎร์อุทิศ หรือหน้าเรือนเพชรกระทะร้อน จากนั้นรอรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) เพื่อมายัง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (อัตราค่าโดยสาร 10 – 20 บาท)

เดินทางมาจากยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส

โดยสารโดยรถตู้ประจำทางซึ่ง มีสายการเดินรถดังนี้
- สายยะลา – หาดใหญ่
- สายปัตตานี – หาดใหญ่
- สายนราธิวาส – หาดใหญ่
* ลงที่สถานีขนส่งหาดใหญ่ หลังจากนั้นต่อรถสองแถวหลังคาสูงสีขาว หรือ สีแดง ที่มีสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงรถ ณ บริเวณโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยา (ญ.ส.) จากนั้นรอรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) เพื่อมายัง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (อัตราค่าโดยสาร 10 – 20 บาท)

From Songkhla

- Van Service from Songkhla to Hatyai
1. Old route (Phet Kasem Road) 25 baht/ person
2. New route (Lobbureerames Road) 30 baht/ person
- Bus Service from Songkhla to Hatyai 18 baht/ person
* Please inform the driver to drop at Hatyai Clock Tower, then take a Tuk-Tuk (sticker shows Hatyai University) or motorbike to Hatyai University or drop at Soi 2 Raj-utit Road and then take a Tuk-Tuk or motorbike to Hatyai University (20 baht / person approximately).

From Yala/ Pattanee/ Narathiwas

- Van Service
1. Yala-Hatyai
2. Patanee-Hatyai
3. Narathivas-Hatyai
Drop at Hatyai Bus Terminal, then take a public transport (white, red, blue pick-up truck with high loop) to drop at Hatyai Somboonkulkanlaya School (Yor-Sor) then continue by Tuk-Tuk or motorbike to Hatyai University (30 baht /person approximately).

From Nakornsrithammarat/ Pattalung/ Surathanee/ Phuket/ Krabi/ Chumporn/ Ranong/ Trang/ Satun

- Van/ Tour Bus Service
Drop at Talad Kaset (Hatyai new van terminal) and take a Tuk-Tuk or motorbike to Hatyai University (40 baht/ person approximately).
- Train
Drop at Hatyai Train Station and take a Tuk-Tuk or motorbike to Hatyai University (40 baht/ person approximately).
Note: If the passengers come with a group, please contact Tel: 66 74 200300 – 3 ext: the section of new student admission to get the van service from the University