1
 เป็นทุกอย่าง
2
 ใจกลางเมือง
3
 บินเข้ากองไฟ
4
 หน้าหนาวที่แล้ว
5
 หลอกให้รัก
6
 อย่าให้ฉันคิด
7
 ยิ่งห้ามยิ่งหวั่นไหว
8
 รักกินไม่ได้
9
 Fail (ขันหมากล่ม)
10
 ฉันก็คง
5
 หลอกให้รัก
6
 ยิ่งห้ามยิ่งหวั่นไหว
7
 ใจกลางเมือง
8
 Fail (ขันหมากล่ม)
9
 รักกินไม่ได้
10
 อยู่นี่ไง
1
 หน้าหนาวที่แล้ว
2
 ยิ่งห้ามยิ่งหวั่นไหว
3
 หลอกให้รัก
4
 จบไม่พร้อมกัน