สถานีวิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ U - Radio F.M.101.25 MHz.
 
วิสัยทัศน์
เป็นสถานีวิทยุชั้นนำ  ติดอันดับของอำเภอหาดใหญ่
 
เสนอข้อมูลข่าวสารที่ฉับไว หลากหลายสาระน่ารู้ และความบันเทิงครบครัน
บริการวิชาการสู่เส้นทางอาชีพนักจัดรายการวิทยุและสื่อสารมวลชน ด้วยทีมงานและดีเจมืออาชีพ
 
     สถานีวิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ U-Radio F.M.101.25 MHz. จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นในการสร้างสรรค์สาระความรู้ ความบันเทิงแก่ผู้ฟังและเป็นสื่อกลาง ในการส่งข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ให้บริการการจัดทำสปอตและการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุแก่หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสถานประกอบการภาคธุรกิจ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งให้บริการวิชาการและสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อเป็นประโยชน์แก่เยาวชนและสังคม
     ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  จึงทำให้สถานีวิทยุชุมชน U-Radio มีความพร้อมและศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน สาระ ความบันเทิงดี ๆ ให้แก่ผู้ฟังทุกเพศ ทุกวัย หลากหลายแนวเพลงเพราะ ที่ไม่จำกัดสังกัดและค่ายเพลง กับพวกเราทีมงาน U-Radio F.M. 101.25 MHz. สถานีวิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่สื่อสร้างสรรค์สำหรับคนวัยมันส์ "Creative Radio For Teen" และสามารถติดต่อได้ที่ 074-424633 , 074-200373 เว็บไซด์ www.hu.ac.th/uradio ส่ง SMS โดยพิมพ์ 32 ตามด้วยข้อความ และส่งมาที่ 4554500 หรือทาง www.facebook.com/uradio.fm