“เธอคือ อนาคตกาล เธอคือผู้สร้างสังคมไทย” ด้วยสองมือเล็ก ๆ เราสามารถสร้างชาติที่มั่นคง สร้างสังคมที่แข็งแกร่งได้ ผมเรียนไม่เก่ง ผมชอบทำกิจกรรม ผมชอบเรียนรู้นอกห้อง เพราะสิ่งเล็ก ๆ ที่ทุกคนมองว่าไรสาระ นี่แหละสาระของผม…

        

แนะนำวิทยากร

อาจารย์คัมภีร์ ทองพูน

         วิทยากรงานแคมป์วัฒนธรรมระดับโลกภายใต้ชื่อ 2015 IYF World Culture Camp on Tour in Songkla ,วิทยากรโครงการอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อหนุนเสริมสันติภาพในปาตานี,วิทยากรโครงการสร้างความเข้าใจและเรียนรู้เพื่อปัตตานีสันติสุข และโครงการอบรมแกนนำเยาวชนและภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพในชายแดนใต้โดย คณะรัฐศาสตร์ และสถานบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)